Για τα τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων, Φυτικής Παραγωγής...

Γεωπονικά επαγγέλματα και ανεργία

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τους αποφοίτους των ετών 2002-2006 για τα τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης παρατηρούνται υψηλά ποσοστό ανεργίας.

Πιο συγκεκριμένα:

Τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων

Το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 15%, ενώ το 57% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από ένα χρόνο. Η αυτοαπασχόληση ανέρχεται στο 17% ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων είναι μισθωτοί απασχολούμενοι.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Το ποσοστό της ανεργίας είναι 26%. Το 78% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από δύο χρόνια. Το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης είναι 18% ενώ στον ιδιωτικό τομέα εργάζεται το 73% των μισθωτών απασχολούμενων.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής

Το ποσοστό της ανεργίας είναι χαμηλότερο από αυτό των αποφοίτων της φυτικής παραγωγής. Φθάνει στο 18%. Το 21% όσων εργάζονται αυτοαπασχολείται ενώ και εδώ η πλειονότητα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων.

Οι manager των αγροτικών επιχειρήσεων έχουν ποσοστό ανεργίας της τάξης του 31%. Το 56% των ανέργων αναζητά εργασία περισσότερο από δυο χρόνια ενώ οι μισοί εργαζόμενοι απασχολούνται σε επάγγελμα άσχετο με τις σπουδές τους.

Δείτε τη μελέτη εδώ.