Οι καλλιεργητικές εργασίες, οι εδαφολογικές αναλύσεις...

Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και τρούφας

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με σκοπό την εγκατάσταση δοκιμαστικών αγρών κτηνοτροφικών φυτών και τρούφας καλεί:

– Όσους ενδιαφερόμενους, διαθέτουν στην περιοχή της Σαμοθράκης αγροτεμάχιο πέντε στρεμμάτων, σχετικά τετραγωνισμένο, κατά προτίμηση με περσινή καλλιέργεια ψυχανθών και θέλουν να εγκαταστήσουν κτηνοτροφικά φυτά και συγκεκριμένα Τριτικάλε (ποικιλία Τρίτσα) και Κριθάρι (ποικιλίες Federal, Pilastro, Andromeda), να υποβάλλουν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

– Όσους ενδιαφερόμενους διαθέτουν στην περιοχή της Σαμοθράκης αγροτεμάχιο έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων και ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τρούφα να υποβάλλουν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Θα επιλεγεί ο αγρός που θα αποδειχτεί πως είναι κατάλληλος για την ευδοκίμηση της τρούφας μετά από εδαφολογικές αναλύσεις.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν (ιδιοχείρως) μέχρι την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 11.00 π.μ, στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου στο τμήμα Φυτ. & Ζωικής Παραγωγής της Π.Α.Μ.Θ.

Οι καλλιεργητικές εργασίες, οι εδαφολογικές αναλύσεις και η προμήθεια φυτικού υλικού-σπόρων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων θα βαρύνουν την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25513-57147