Συνολικά ο Απρίλιος 2013 είναι ο θερμότερος της περιόδου 2001-2013...

Ο μήνας Απρίλιος

Με βάση τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών (πύργων, ΑΜΣ) του ΕΛ.Γ.Α., που είναι εγκατεστημένοι στη Μελίκη του νομού Ημαθίας και στους Γαλατάδες του νομού Πέλλας, ο Απρίλιος του 2013 ήταν μήνας με έντονες διακυμάνσεις. Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα χαρακτηρίζεται ως σχετικά ψυχρό και ταυτόχρονα υγρό. Αντίθετα το τρίτο δεκαήμερο ήταν ιδιαίτερα θερμό και ξηρό. Δεν καταγράφηκε καμία ημέρα παγετού, ενώ το σύνολο σχεδόν της βροχόπτωσης σημειώθηκε σε δύο μόνο ημέρες, στις 3 και στις 7 του μήνα. Οι θερμοκρασίες που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες του μήνα ήταν ιδιαιτέρα υψηλές, και στις 30/4 σημειώθηκε ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για μήνα Απρίλιο από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών το 2001. Η μέση ελάχιστη και κυρίως η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ήταν σε τιμές πολύ υψηλότερες από τις κανονικές, με αποτέλεσμα η μέση μηνιαία θερμοκρασία να είναι αυξημένη κατά 2οC περίπου και στους δύο σταθμούς. Συνολικά ο Απρίλιος 2013 είναι ο θερμότερος της περιόδου 2001-2013, με το 2007 να ακολουθεί. Αντίθετα ο ψυχρότερος Απρίλιος σημειώθηκε το 2003, με το ιστορικό χαμηλό θερμοκρασίας, σε πραγματικά ακραία τιμή, να έχει καταγραφεί στις 8/4/2003.

Οι ημέρες υετού τον Απρίλιο του 2013 ήταν κοντά στις κανονικές τιμές, τα συνολικά ύψη υετού όμως δεν παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά στους δύο σταθμούς. Στη Μελίκη το μηνιαίο ύψος βροχής είναι λίγο μικρότερο της κανονικής τιμής. Αντίθετα στους Γαλατάδες είναι πολύ μεγαλύτερο του κανονικού, με το μέγιστο ημερήσιο ύψος βροχής να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από το 2001. Γενικά ο Απρίλιος παρουσιάζει πολύ μεγάλη διακύμανση στο μηνιαίο, αλλά και στο ημερήσιο, ύψος βροχής. Ο πιο υγρός Απρίλιος καταγράφηκε το 2001 (184 και 222 mm βροχής σε Μελίκη και Γαλατάδες αντίστοιχα), και το ρεκόρ στο ημερήσιο ύψος βροχής στις 9/4/2001.