Με βάση τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών...

Ο μήνας Μάρτιος

Με βάση τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του ΕΛ.Γ.Α., που είναι εγκατεστημένοι στη Μελίκη του νομού Ημαθίας και στους Γαλατάδες του νομού Πέλλας, ο Μάρτιος του 2013 χαρακτηρίζεται ως κανονικός, θερμοκρασιακά και βροχομετρικά, μήνας.

Σημαντική ψυχρή εισβολή σημειώθηκε στις 16/3, καθιστώντας το τριήμερο 16-18/3 ως το ψυχρότερο του μήνα. Δεν καταγράφηκε καμία ημέρα ολικού παγετού, ενώ σε δύο συνολικά ημέρες σημειώθηκε περιορισμένος παγετός κατά τις πρωινές ώρες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι τις περισσότερες ημέρες του μήνα έβρεξε, το μέγιστο ημερήσιο ύψος βροχής όμως που παρατηρήθηκε (25/3 στη Μελίκη και 18/3 στους Γαλατάδες) ήταν σχετικά μικρό.

Στη διάρκεια του μήνα το μέσο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος ήταν από τα μικρότερα που παρατηρήθηκαν για μήνα Μάρτιο, με τη μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία να είναι μικρότερη και τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία μεγαλύτερη από τις κανονικές τιμές, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών τον Απρίλιο του 2001. Ως αποτέλεσμα, η μέση μηνιαία θερμοκρασία του Μαρτίου 2013 βρέθηκε κοντά στα κανονικά επίπεδα τιμών και για τους δύο σταθμούς. Γενικά ο θερμότερος Μάρτιος σημειώθηκε το 2008 και ο ψυχρότερος το 2003. Ιδιαίτερος θεωρείται ο Μάρτιος του 2005, που ταυτόχρονα παρουσίασε ρεκόρ τόσο στην απόλυτη ελάχιστη (12/3/2005) όσο και στην απόλυτη μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία (19/3/2005).

Οι ημέρες υετού το Μάρτιο του 2013 ήταν πολύ περισσότερες από το κανονικό, σε τιμή ρεκόρ για Μάρτιο μήνα, χωρίς όμως ιδιαίτερα μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κανονικό, σε σχέση με τη μέση τιμή, μηνιαίο ύψος υετού. Γενικά στη διάρκεια της περιόδου 2002-2013 ο Μάρτιος παρουσιάζει διακύμανση στο μηνιαίο ύψος βροχής, με τις τιμές του 2013 να βρίσκονται σχεδόν στο μέσον της κατάταξης. Στο σύνολο, ο πιο υγρός Μάρτιος ήταν το 2010 για τη Μελίκη και το 2002 για τους Γαλατάδες (130,4 και 182,4 mm μηνιαίο ύψος βροχής αντίστοιχα). Τέλος, το μέγιστο ημερήσιο ύψος βροχής καταγράφηκε στις 9/3/2006 στη Μελίκη και στις 11/3/2002 στους Γαλατάδες.