Αν και υπάρχει ανάπτυξη των πωλήσεων κρασιών μέσω του διαδικτύου...

Πωλήσεις κρασιών διαδικτυακά

Αν και υπάρχει ανάπτυξη των πωλήσεων κρασιών μέσω του διαδικτύου, είναι λίγα τα στοιχεία για την ποσοτικοποίηση των δεδομένων αυτών.

Το 2011, το 5,45% από τα 13,98 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου που καταναλώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν παραγγελθεί από το διαδίκτυο. Το ποσοστό αυτό ήταν σταθερό σε σύγκριση με το 2010, αλλά παρέμεινε σε φάση ανάπτυξης σταθερά τα τελευταία χρόνια (4,08% των πωλήσεων στο Διαδίκτυο το 2006). Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πωλήσεις είναι εξαιρετικά δημοφιλείς μέσω του διαδικτύου και αντιπροσωπεύουν το 4,7% των 27,25 εκ. εκατολίτρων που καταναλώθηκαν το 2011. Το 2010 το ποσοστό ήταν 4,15% ενώ το 2006 κυμάνθηκε στο 2,69%.

Η εικόνα όμως δεν είναι τόσο ομοιογενής σε όλες τις αγορές. Στον Καναδά, για παράδειγμα, το ποσοστό των online αγορών έχει πέσει στο 0,17% το 2011, ενώ ήταν 0,42% το 2008. Στην Κίνα, οι αγορές μέσω διαδικτύου είναι οριακές, με το 0,57% να αγοράζεται σε σύνολο 38,72 εκ. εκατολίτρων το 2011.