Οι αγρότες οφείλουν μετά τη χρήση των φυτοφαρμάκων να πλένουν...

Ρύπανση από συσκευασίες φυτοφαρμάκων

Το δυσάρεστο φαινόμενο της ρύπανσης κοινόχρηστων χώρων, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων, εξακολουθεί να παρατηρείται ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές.

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νάουσας έχουν γίνει επανειλημμένα συστάσεις και ανακοινώσεις προς τους αγρότες-παραγωγούς να μην πετούν αυθαίρετα τις συσκευασίες φυτοφαρμάκων σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους (αγροτικούς δρόμους, χώρους πρασίνου, αύλακες άρδευσης, γεμιστικά κλπ.), αλλά να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι επίσης γνωστό ότι, οι ίδιοι οι αγρότες οφείλουν μετά τη χρήση των φυτοφαρμάκων να πλένουν πολύ καλά τις συσκευασίες με νερό για να καθαριστούν από τα υπολείμματα, στη συνέχεια να τις συγκεντρώνουν σε μεγάλες πλαστικές σακούλες και να τις αποθέτουν στους κάδους ώστε να προωθούνται για ανακύκλωση.

Οι πεταμένες συσκευασίες φυτοφαρμάκων (μπουκάλια, δοχεία, σακούλες κλπ.) που είναι ιδιαίτερα έντονη σε σημεία όπου λειτουργούν Γεμιστικά, δημιουργούν μια θλιβερή εικόνα και ταυτόχρονα προκαλούν επικίνδυνη ρύπανση στο περιβάλλον, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής.

Για τους λόγους αυτούς και με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος από το Δήμο Νάουσας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα εφαρμοστούν αυστηρά μέτρα ελέγχου και στους υπαίτιους ρύπανσης, θα επιβάλλονται οι αυστηρές κυρώσεις και τα  πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος. Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων.