του Τρύφωνα Παπαντωνίου. Η κατασκευή ενός φυτεμένου δώματος επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά, ενεργειακά κι οικονομικά οφέλη. Ακόμα και καθαρά οικονομικά, αν το δει κανείς, είναι μια συμφέρουσα επένδυση...

Φυτεμένα δώματα – Η κρίση δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης

του Τρύφωνα Παπαντωνίου, Επιστημονικός Συνεργάτης και Εκπαιδευτής της Ελληνικής Γεωργίας

Η κατασκευή ενός φυτεμένου δώματος επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά, ενεργειακά κι οικονομικά οφέλη. Ακόμα και καθαρά οικονομικά, αν το δει κανείς, είναι μια συμφέρουσα επένδυση, που μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε λίγα χρόνια. Κυρίως όμως υπάρχουν οφέλη που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις τα οποία δεν αποτελούν μετρήσιμα μεγέθη, αλλά είναι συνυφασμένα με την βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των πολιτών.

Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στην κατασκευή φυτεμένων δωμάτων σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Η υστέρηση αυτή δεν αφορά ποιοτικά χαρακτηριστικά των φυτεμένων δωμάτων αλλά συγκριτικά ποσοτικά στοιχεία και αρκετά καθυστερημένη ενσωμάτωσή τους στην εγχώρια κουλτούρα.

Παγκοσμίως υλοποιούνται επί δεκαετίες σημαντικές επενδύσεις στην κατασκευή φυτεμένων δωμάτων κι οι όποιες συγκρίσεις με τη χώρα μας είναι αποκαρδιωτικές.

Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τέτοιες επενδύσεις; Η απάντηση είναι ΟΧΙ!

Η κρίση μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για αλλαγή κατεύθυνσης σ’ αυτό τον τομέα.

Οι συγκρίσεις με άλλες χώρες προ κρίσης δείχνουν, ότι αυτή δεν είναι μόνο οικονομική. Η έλλειψη ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής στρατηγικής από πλευράς της πολιτείας κι η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά τα περιβαλλοντικά κι ενεργειακά οφέλη του πρασίνου, αποτελούσαν κι αποτελούν τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες.

Επομένως, αυτό που κυρίως πρέπει ν’ αλλάξει, είναι η πολιτική του κράτους κι η νοοτροπία των πολιτών.

Απαιτείται κινητοποίηση της πολιτείας με την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, την παροχή κινήτρων προς τους πολίτες, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη συνεχή ενημέρωση.

Η ενίσχυση της ελλιπούς περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών απαιτεί διεργασίες ετών, που πρέπει να ξεκινήσουν μέσα από την αντίστοιχη εκπαίδευση στα σχολεία.

Η κρίση μπορεί να αποτελέσει την «ευκαιρία» για να καλυφθεί εσπευσμένα αυτό το κενό.

Οι δυσβάσταχτες δαπάνες από τα ενεργοβόρα ελληνικά κτήρια οδηγεί πολλούς πολίτες στην αναζήτηση μεθόδων μείωσης των εξόδων μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας. Αντιλαμβάνονται πλέον ότι η όποια επένδυση σ’ αυτό τον τομέα κρίνεται ως επιβεβλημένη και θα τους απαλλάξει σημαντικά από τα πάγια έξοδα για ψύξη και θέρμανση.

Επιπλέον, μια νέα τάση αναπτύσσεται στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις κι είναι η καλλιέργεια σε δώματα και μπαλκόνια. Η οικονομική κρίση συμβάλει στην επέκταση αυτής της τάσης καθώς πλέον καλύπτονται και διατροφικές ανάγκες με την παραγωγή πολλών εδώδιμων προϊόντων καθημερινής χρήσης, όπως αρωματικά, λαχανικά, κηπευτικά, φρούτα κ.α. Έτσι τα φυτεμένα δώματα, μαζί με την προφανή εξοικονόμηση χρήματος, ευνοούν την βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της διατροφής, την ενασχόληση με τη γη και την ανάπτυξη κηπουρικών και δημιουργικών δεξιοτήτων εντός των αστικών περιοχών. Αποτελούν πλέον και παράγοντα ανάπτυξης της αστικής γεωργίας.

Με την κρίση να μαστίζει σημαντικά τον τομέα των ακινήτων, η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων επιφέρει αξιοσημείωτη αύξηση στην εμπορική αξία των κτηρίων κι αύξηση των λειτουργικών τους χώρων με την αξιοποίηση των μέχρι πρότινος αχρησιμοποίητων επιφανειών τους. Παράλληλα, επιτυγχάνεται αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση των κτηρίων.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενημέρωση και εκπαίδευση επάνω στα φυτεμένα δώματα μέσω ημερίδων και σεμιναρίων είναι συνεχώς αυξανόμενη.

Τα φυτεμένα δώματα δεν θεωρούνται πλέον είδος πολυτελείας για τους «ολίγους» και μέσο επίδειξης νεοπλουτισμού.

Αρχίζουν να συνδέονται με την εξοικονόμηση χρήματος και παραδόξως, μέσω αυτού ενδυναμώνεται κι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Όλα αυτά συντελούν ώστε οι προοπτικές στην κατασκευή φυτεμένων δωμάτων, εν μέσω κρίσης,  να κρίνονται ευοίωνες.

Γίνεται όμως πολύς λόγος ότι η έλλειψη χρημάτων και το υψηλό κόστος κατασκευής τους, αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες.

Κατ’ αρχάς, το κόστος κατασκευής φυτεμένων δωμάτων είναι αισθητά μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αν συνεκτιμήσει κανείς τα οικονομικά οφέλη που επιτυγχάνονται σε βάθος χρόνου και το γεγονός ότι το κόστος μόνωσης και πλακόστρωσης ενός δώματος δεν είναι αισθητά μικρότερο, είναι εύκολο να αντιληφθεί ότι η κατασκευή ενός φυτεμένου δώματος αποτελεί μια συμφέρουσα κι αποδοτική επένδυση με πολυδιάστατα οφέλη.

Επιπλέον, η ένταξη των φυτεμένων δωμάτων ως επιλέξιμη δαπάνη εξοικονόμησης ενέργειας σε διάφορα επιχορηγούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ) αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την κατασκευή τους.

Η βέλτιστη  αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων, όταν συνδυάζονται με τα φυτεμένα δώματα, αρχίζει να γίνεται ευρέως γνωστή.

Η κινητοποίηση της πολιτείας με την ενσωμάτωση των φυτεμένων δωμάτων  στον νέο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό υπό μορφή κινήτρων αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Υπάρχει όμως πολύς δρόμος μπροστά. Οι ελλείψεις κι οι ατέλειες στο ισχύον νομικό καθεστώς (Κ.Εν.Α.Κ.) της χώρας μας αποτελούν τροχοπέδη στην ενσωμάτωση των φυτεμένων δωμάτων στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας κατ’ οίκον. Εκεί απαιτείται να πραγματοποιηθεί το επόμενο σημαντικό βήμα από πλευράς της πολιτείας.

Κι αυτό θα συμβεί με την άσκηση πίεσης από τους ενημερωμένους και συνειδητοποιημένους πολίτες.

Μία άλλη σημαντική παράμετρος, είναι η ανάγκη συνειδητοποίησης από πλευράς πολιτείας και πολιτών ότι τα φυτεμένα δώματα αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα της έλλειψης χώρων πρασίνου κι αναψυχής στις ελληνικές μεγαλουπόλεις, γεγονός άμεσα συνδεδεμένο με την υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής σε αυτές.

Φαίνεται λοιπόν, ότι η κρίση δημιουργεί προβληματισμούς κι αναζητήσεις λύσεων, που οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Διαβάστε επίσης:

Εξ’ αποστάσεως μαθήματα Φυτεμένα Δώματα/Κάθετες Φυτεύσεις

Εξ’ αποστάσεως μαθήματα Κηποτεχνία και Αρχιτεκτονική Κήπων