Ένα από τα κυριότερα στοιχεία που έχουν καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών είναι η καθαρότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού (δενδρύλλια, εμβόλια) που προμηθεύονται οι καλλιεργητές. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται είτε σε επανεμβολιασμούς (εμβόλια) είτε στην εγκατάσταση νέων οπωρώνων (δενδρύλλια)...

Καθαρότητα πολλαπλασιαστικού υλικού-Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο

Ένα από τα κυριότερα στοιχεία που έχουν καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών είναι η καθαρότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού (δενδρύλλια, εμβόλια) που προμηθεύονται οι καλλιεργητές. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται είτε σε επανεμβολιασμούς (εμβόλια) είτε στην εγκατάσταση νέων οπωρώνων (δενδρύλλια). Είναι λοιπόν σημαντικό το υλικό αυτό να είναι απαλλαγμένο από διάφορα παθογόνα όπως είναι οι ιοί, τα  ιοειδή, οι μύκητες, τα  βακτήρια. Όμως, υπάρχει και  ο  τρίτος τρόπος μετάδοσης που είναι η μετάδοση με έντομα φορείς τις αφίδες (μελίγκρες) ο οποίος  είναι και  ο πιο δραστικός.

Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν πηγές μόλυνσης σε ένα κτήμα σε μια περιοχή, σε μια Περιφερειακή Ενότητα, σε μια χώρα. Η καθαρότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού ειδικά των παραγόμενων δενδρυλλίων επιτυγχάνεται όταν τηρείται μια διαδικασία ελέγχων έτσι ώστε οι φυτωριούχοι να παράγουν εγγυημένο και καθαρό πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρύλλια). Το υλικό αυτό πιστοποιείται με μια ετικέτα το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο (Φ.Δ), το οποίο έχει ισχύ για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, σύμφωνα με το Π.Δ 365/2002 εκτός από το Φ.Δ που πρέπει να διαθέτει ένα φυτώριο, πρέπει αυτό να έχει εγγραφεί και στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο, ενώ όλα αυτά ισχύουν και για τους διάφορους διακινητές όπως είναι τα Κέντρα κήπου, τα  καταστήματα φαρμάκων που διακινούν πολλαπλασιαστικό υλικό για εσπεριδοειδή, οι πωλητές φυτών στις λαϊκές αγορές.

Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο είναι μια  ετικέτα λευκού χρώματος (Εικ. 1), η οποία πρέπει να  συνοδεύει κάθε διακινούμενο δενδρύλλιο ή παρτίδα δενδρυλλίων. Η ετικέτα αυτή είναι διαφορετική από την  την ετικέτα που χορηγεί το ΚΕΠΠΥΕΛ, η οποία είναι κίτρινου χρώματος και ταυτοποιεί την ποικιλία, το υποκείμενο, τον φυτωριούχο και δεν έχει καμία σχέση  με την φυτοϋγεία του υλικού.  Ακόμη στην  ετικέτα του Φ.Δ, αναγράφονται όλα τα στοιχεία του φυτωρίου από το οποίο προέρχεται (κωδικός, ποικιλία, παρτίδα), με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα, δηλαδή να εντοπίζεται η προέλευση των παραγόμενων δενδρυλλίων   σε περίπτωση ύπαρξης κάποιου προβλήματος.

1. «Ε.Κ.- Φυτοϋγειονομικό  Διαβατήριο  / Ec – Plant Passport» 2. GR 3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης&    Τροφίμων

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Αργολίδας

4. Αριθμός Μητρώου : 5. Ατομικός αύξων αριθμός ή αριθμός της εβδομάδας ή αριθμός της παρτίδας ή αριθμός     τιμολογίου :
6. Βοτανική ονομασία: 7. Ποσότης :
8. «ΖΡ» (zona protecta) : 9. «RP» (διαβατήριο αντικατάστασης)Αριθμός μητρώου :
10. Τρίτη χώρα καταγωγής ή αποστολής:

Εικ. 1 Υπόδειγμα ετικέτας Φυτοϋγειονομικού Διαβατηρίου

Οι παραγωγοί οφείλουν να αγοράζουν δενδρύλλια μόνο από φυτώρια που διαθέτουν Φ.Δ, αφού αυτό σημαίνει ότι,  στα φυτώρια αυτά έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις τοπικές αρχές (ΚΕΠΠΥΕΛ, ΔΑΟΚ), ενώ έχουν  προβεί στις υποχρεωτικές αλλαγές στις εγκαταστάσεις τους (διπλά δίχτυα κάλυψης, μητρικά δένδρα και παραγόμενα δένδρα υπό κάλυψη, διπλές πόρτες εισόδου-εξόδου) οι οποίες  εξασφαλίζουν την καθαρότητα των παραγόμενων δενδρυλλίων.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας προκειμένου να διευκολύνει τους καλλιεργητές που επιθυμούν να εγκαταστήσουν νέους οπωρώνες, απευθύνθηκε σε όλες τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της χώρας και συγκέντρωσαν τα φυτώρια στα οποία έχουν χορηγήσει Φ.Δ. Συγκεκριμένα  τα φυτώρια αυτά βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές:

Π.Ε Αχαίας

1.  Φλίγκος Κων/νος   (Κ.Αλισσός-6977079368) με αριθ. Φυτ/κού Μητρώου 130 11 005

2.  Φλίγκος  Σπυρίδων ( Κ.Αλισσός    – 6975815924)  ΦΜ: 130 12 003

3.  Πληθάκης  Γρηγόριος   τ. Διονυσίου (Ροδιά-Αιγιαλεία- 6972854613) ΦΜ: 130 03 823

4.  Πληθάκης Γρηγόριος  Ηλία ( Ροδιά-Αιγιαλεία – 2691081349) ΦΜ: 130 03 824

5. Πληθάκης Γρηγόριος Κων/νου (Ροδιά-Αιγιαλεία – 269108153) ΦΜ: 130 03 825

6. Κωστόπουλος  Αλέξιος  (Ροδιά-Αιγιαλεία – 6973791366 ) ΦΜ: 130 12 005

Π.Ε   Λακωνίας

1.  Καρυτσιώτης Αλέξανδρος του Δημητρίου(Σκάλα) ΦΜ: 160 09 010

2.  Δημάκος Ιωάννης (Περιστέρι- 6949494782) ΦΜ: 160 09 011

3.  Δρακουλάκος  Χριστόφορος (Σκάλα – 6978762570) ΦΜ: 160 09 046

4.  Χιώτης  Δημήτριος (Βλαχιώτης- 6944518884) ΦΜ: 160 09 001

Π.Ε   Άρτας

1. Λίγκας Παύλος  (6976223735) ΦΜ: 310 03 027

2.  Καγκιούζης Δημήτριος  (6977397753) ΦΜ: 310 03 014

3.  Κακαριάρης  Αθανάσιος  (692681083051) ΦΜ: 310 01 001

4.  Σιλιόγκας Σταύρος  (6983073227) ΦΜ: 310 09 013

5.  Φώτης Γεώργιος (6944427518) ΦΜ: 310 03 029

6.  Νάστος  Κων/νος (6972147989) ΦΜ: 310 03 012

Π.Ε   Μεσσηνίας

1. Κορομηλάς  Γεώργιος (6932375744) ΦΜ: 170 09 006

2. Κοντόπουλος  Νικόλαος (2721051155) ΦΜ: 170 08 030

Π.Ε  Αργολίδας

1.  Φάκλαρης Θεόδωρος (Σκαφιδάκι- 6974649260) ΦΜ: 110 04 002

Π.Ε   Χανίων

1. Παπουτσάκης Γεώργιος (2821078000) ΦΜ: 940 04 009

2. Βαρουξάκης Κων/νος   (2821068280)  ΦΜ:940 08 049

3. Κουτσογιαννάκης Αντώνιος (2821060732) ΦΜ: 940 04 005

4. Πατσουράκης  Εμμανουήλ  (2821060983) ΦΜ: 940 09 056

5. Πρώιμος  Κων/νος  (2821060204) ΦΜ: 940 09 054

Δυστυχώς οι  καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί, αφού ήδη έχει βρεθεί ένα φυτώριο στη Λακωνία και ένα στην Κορινθία, να είναι μολυσμένα από την Τριστέστα. Και στις δύο περιπτώσεις, όλη η παραγωγή των φυτωρίων αυτών, αποτελούμενη από 21.163 και 7.655 φυτά αντίστοιχα, εκριζώθηκε και κάηκε με την επίβλεψη των τοπικών ΔΑΟΚ.

Σύντομα θα ανακοινωθούν νέα δραστικά μέτρα και ένα από αυτά είναι η  υποχρεωτική  ύπαρξη του Φυτουγειονομικού Διαβατηρίου (Φ.Δ) σε όλες τις νέες φυτεύσεις στον Αργολικό Κάμπο. Έτσι, κάθε νέο κτήμα που φυτεύεται με δενδρύλλια τα οποία δεν συνοδεύονται από Φ.Δ διαβατήριο θα εκριζώνεται σύμφωνα με όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 12 του  Π.Δ  365/2002, ενώ οι καλλιεργητές  θα παραπέμπονται για τις προβλεπόμενη διοικητική (χρηματική) ποινή λόγω Φυτοϋγειονομικής παράβασης η οποία ξεκινάει από τα 1500 ευρώ, ενώ δεν θα δικαιούνται καμίας αποζημίωσης. Σημειώνουμε επίσης το γεγονός ότι,  κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την καθαρότητα των δενδρυλλίων εφόσον δεν έχουν ελεγχθεί στο σημείο παραγωγής, δηλαδή τα φυτώρια καθώς επίσης  και του ρίσκου που αναλαμβάνουν οι καλλιεργητές  με τέτοιες άστοχες κινήσεις, τόσο για τα κτήματά τους,  τους γείτονές τους αλλά και για ολόκληρη την Αργολίδα. Σε πρόσφατη  περίπτωση, παραγωγού που αρνήθηκε να εκριζώσει ορισμένα δένδρα στο κτήμα του, στο οποίο εντοπίστηκε ο ιός της Τριστέτσας, εφαρμόστηκε η διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ η υπόθεση ακολούθησε και τη δικαστική οδό, όπου  επιβλήθηκε διοικητική και χρηματική  ποινή.

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας