Ελληνική χοιροτροφία: 2 χρόνια προβλήματα

του Κωνσταντίνου Τσιαμάκη.

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της χοιροτροφίας βρίσκεται σε υφηλά επίπεδα εξέλιξης τόσο στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων όσο και στην άριστη παραγωγή χοιρινού κρέατος. Παρά τις θετικές εξελίξεις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι πολλά τόσο εξαιτίας του κόστους παραγωγής όσο και των σημαντικών ελλείψεων που παρατηρούνται σε θέματα ελέγχου στις εισαγωγές.

Η παράνομη ελληνοποίηση του χοιρινού κρέατος είναι το μείζον πρόβλημα το οποίο, καμία πολιτική των τελευταίων χρόνων δε μπόρεσε να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Κάθε μέρα περνούν τα ελληνικά σύνορα χιλιάδες χοιρινά από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ σε πολύ χαμηλή τιμή, τα οποία έχοντας “βαφτιστεί” ελληνικά φθάνουν στην ελληνική αγορά σε τιμές αντίστοιχες των πραγματικά ντόπιων χοιρινών. Τα αποτελέσματα είναι η διστακτικότητα και η σύγχυση του καταναλωτή, η δυσφήμιση του ελληνικού ποιοτικού χοιρινού κρέατος και η μεγάλη οικονομική ζημία του έλληνα παραγωγού.

Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο έλληνας χοιροτρόφος και το οποίο επιτείνει το πρόβλημα της βιωσιμότητας των χοιροτροφικών επιχειρήσεων είναι οι υψηλές τιμές – που τα τελευταία χρόνια έχουν φθάσει σε δυσθεώρητα ύψη – και η χαμηλή ποιότητα των ζωοτροφών. Το κράτος, μέσω των ελεγκτικών του αρχών, αδυνατεί να επιβάλλει τάξη με αποτέλεσμα να επικρατεί αναρχία τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς την ποιότητα των ζωοτροφών.

Συνοψίζοντας θα ήθελα να επισημάνω την απαιτούμενη προσοχή που οφείλει να επιδείξει το κράτος στο θέμα των εντατικών και αυστηρών ελέγχων στον κλάδο της χοιροτροφίας. Πρέπει όμως παράλληλα να αναφέρω ότι η ομοψυχία και η συνεργασία των ανθρώπων του κλάδου μπορεί να επιφέρει καλύτερα και πιο άμεσα αποτελέσματα. Όταν διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας όλοι μαζί, τότε μπορούμε να θωρακίσουμε την ελληνική χοιροτροφία από κάθε είδους παράνομες και άδικες πρακτικές.