100 εκατ. ευρώ επιπλέον για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

100 εκατ. ευρώ επιπλέον για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

Την αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Νέων Γεωργών με 100 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε χθες από την Κρήτη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται πλέον σε 520 εκατ. € που σημαίνει ότι θα οδηγήσει στην έγκριση μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων Νέων Γεωργών.