Στα 11€ ανά στρέμμα η ειδική ενίσχυση για την ελαιοκαλλιέργεια

Στα 11€ ανά στρέμμα η ειδική ενίσχυση για την ελαιοκαλλιέργεια

Με υπουργική απόφαση (αριθμ. 1857/38375) καθορίζεται στα 11 € ανά στρέμμα, για την περίοδο 2013/2014, το ύψος του ποσού της ειδικής ενίσχυσης σε εφαρμογή του μέτρου βελτίωσης της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων.

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά  προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης  (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).

Οι πληρωμές σύμφωνα με το εν λόγω μέτρο είναι οι τελευταίες. Από 1η Ιανουαρίου εφαρμόζονται νέα καθεστώτα σύμφωνα με τη Κοινή Γεωργική Πολιτική 2014-2020.

Διαβάστε επίσης:

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία της Ελιάς