Αγροτικοί συνεταιρισμοί: Μόνο 15 με 20 από τους 6.500 εμφανίζουν υγιή οικονομικά στοιχεία!

Αγροτικοί συνεταιρισμοί: Μόνο 15 με 20 από τους 6.500 εμφανίζουν υγιή οικονομικά στοιχεία!

Με τους υγιείς οικονομικά συνεταιρισμούς να μην ξεπερνούν τους 15 με 20, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά με ένα νέο σχέδιο νόμου στο ξεκαθάρισμα του … γκρίζου σκηνικού που επικρατεί στον συνεταιριστικό χώρο.

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις, οι οποίες αύριο θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για ένα μήνα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επιχειρεί να βάλει τα … δύο πόδια σε ένα παπούτσι στους «επαγγελματίες» συνδικαλιστές του χώρου.

Ειδικότερα, θα απαγορεύεται στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των συνεταιρισμών, για τρία χρόνια από την εκλογή τους, να κατεβαίνουν ως υποψήφιοι σε δημοτικές, περιφερειακές ή βουλευτικές εκλογές.

Καταργούνται οι αμοιβές τους και στο εξής θα χορηγούνται μόνο έξοδα κίνησης, διαμονής εκτός έδρας και έξοδα παράστασης στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Δυνατότητα διορισμού Γενικού Διευθυντή θα έχουν μόνο οι συνεταιρισμοί με κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 ευρώ.

Εν αμφιβόλω τίθεται και το μέλλον της ΠΑΣΕΓΕΣ, καθώς για να αναγνωριστεί πλέον από την πολιτεία μια «ιδεολογική συνεταιριστική οργάνωση» σε εθνικό επίπεδο οφείλει να έχει ως μέλη της τουλάχιστον το 50% των οργανώσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο. Παράλληλα, καταργείται η χρηματοδότηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων.

Στο νομοσχέδιο δημιουργούνται ευνοϊκές διατάξεις για τις συγχωνεύσεις αγροτικών συνεταιρισμών, για τη λύση ενός συνεταιρισμού εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του καταστεί κατώτερο από το 1/5 του συνεταιριστικού κεφαλαίου και για τη μίσθωση περιουσιακών στοιχείων ενός συνεταιρισμού σε άλλον εάν διατελεί σε κατάσταση εκκαθάρισης.

Γενικότερα, επιχειρείται σύνθεση των νόμων 2810/2000 και 4015/2011, οι οποίοι τα τελευταία 15 χρόνια έχουν υποστεί περισσότερες από 35 τροποποιήσεις, γεγονός που όπως είπε την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλης Αποστόλου, συνέτεινε στην απαξίωση της συνεταιριστικής λειτουργίας.

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους συνεταιρισμούς είναι απογοητευτική. Από τους 6.500 καταγεγραμμένους συνεταιρισμούς μόνο 1.042 λειτουργούν οι δε υπόλοιποι 5.400 είναι ανύπαρκτοι συνεταιρισμοί – σφραγίδες που έπαψαν να λειτουργούν από καιρό. Από τους 1.024 μόνο 15 με 20 εμφανίζουν υγιή οικονομικά στοιχεία ενώ οι υπόλοιποι είτε είναι υπερχρεωμένοι είτε βρίσκονται σε μείωση της εμπορικής δραστηριότητας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ορισμένες άλλες διατάξεις που προβλέπουν μείωση του αριθμού των απαιτούμενων μελών για τη λειτουργία ενός συνεταιρισμού, σε δέκα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Επιπρόσθετα, δημιουργείται το νομικό πλαίσιο για τη προστασία της τιμής των αγροτικών προϊόντων μέσω συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων που είναι ιδιωτικές γραπτές συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας και αφορούν τη μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων από τους συνεταιρισμούς για λογαριασμό των μελών τους.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων» και σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας αγροτικής περιουσίας.

Τράτσα Μάχη, ΤΟ ΒΗΜΑ