Η Ε.Ε. δίνει 2 επιλογές στα κράτη μέλη για τη μείωση της πλαστικής σακούλας

Η Ε.Ε. δίνει 2 επιλογές στα κράτη μέλη για τη μείωση της πλαστικής σακούλας

ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια σακούλες καταλήγουν στα σκουπίδια και διασκορπίζονται στο έδαφος, στις θάλασσες, τις λίμνες και του ποταμούς, προκαλώντας ασφυξία σε πουλιά, ψάρια και θαλάσσια θηλαστικά, μετατρεπόμενα σε «θανάσιμη σούπα» στις υδάτινες επιφάνειες.

Το 2010, κάθε πολίτης της ΕΕ χρησιμοποίησε κατά μέσο όρο 198 πλαστικές σακούλες. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κατανάλωση πλαστικών σακουλών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Μόνο το 2010, πάνω από οκτώ δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες μετατράπηκαν σε σκουπίδια στην ΕΕ.

Την υποχρέωση να μειώσουν τη χρήση της κοινής και πιο ρυπογόνας πλαστικής σακούλας θα έχουν οι χώρες της ΕΕ, βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας την οποία υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη.

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία θα δίνει στα κράτη μέλη δύο επιλογές:

  • Είτε να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η μέση ετήσια κατανάλωση δεν θα υπερβαίνει τις 90 ελαφριές σακούλες ανά πολίτη έως τα τέλη του 2019 και τις 40 έως τα τέλη του 2025
  • Είτε, εναλλακτικά, να εξασφαλίσουν ότι, από τα τέλη του 2018, αυτές οι σακούλες δεν θα δίδονται στους αγοραστές δωρεάν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει επίσης τις επιπτώσεις της χρήσης οξο-βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών υλικών στο περιβάλλον (πλαστικά υλικά που διασπόνται σε μικρότερα κομμάτια). Μέχρι το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα για την επισήμανση των βιοαποικοδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών.

Διαβάστε και δείτε επίσης:

Πλαστική σακούλα: Κάποιες χώρες μας δείχνουν τον δρόμο!