γεωπονικο-πανε

2η Έκθεση Καινοτομίας | 21-23 Σεπτεμβρίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

21 έως 23 Σεπτεμβρίου 2023 – Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2023 στις εγκαταστάσεις του Γεωργικού Μουσείου την 2η Έκθεση Agri Innovation Expo 2023 .

Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό η έρευνα αιχμής που διεξάγεται από τις ερευνητικές ομάδες, καθώς και ώριμα ερευνητικά αποτελέσματα που αναπτύσσονται διαρκώς. Στη φετινή έκθεση θα παρουσιαστούν πάνω από 30 ώριμα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και οι τεχνοβλαστοί του Πανεπιστημίου, αλλά και βασικές πρωτοβουλίες και έργα στα οποία συμμετέχει.

Η Agri Innovation Expo 2023 προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα:

  • Να γνωρίσουν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με επίκεντρο την έρευνα αιχμής και καινοτόμα αποτελέσματα.
  • Να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της αγροδιατροφής.
  • Να δουν στην πράξη τις καινοτόμες ερευνητικές ιδέες και τα προϊόντα μας.
  • Να συνδεθούν με τα πρωτοπόρα εργαστήρια και τις ερευνητικές ομάδες.