3 νέα γεωργικά προϊοντα προς ένταξη στα μητρώα ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ε.Ε.

3 νέα γεωργικά προϊοντα προς ένταξη στα μητρώα ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ε.Ε.

Στην έγκριση 3 αιτημάτων για καταχώριση ονομασίας στα συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης, Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων) προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα 3 αιτήματα αφορούν τα παρακάτω γεωργικά προϊόντα:

Σειρά τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσει τα παραπάνω αιτήματα πριν δοθεί η οριστική Απόφαση για ένταξη στα αντίστοιχα Μητρώα.

Μία ονομασία θεωρείται ως προστατευμένη, εφόσον γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιευθεί η καταχώρησή της στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και συμπεριλαμβάνεται στο Κοινοτικό μητρώο των ΠΟΠ και ΠΓΕ.