3ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

3ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

Έως τις 10 Οκτωβρίου θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες για τη συμμετοχή τους στον 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν;

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες των 2 έως 5 ατόμων/μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ, όπως:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές
  • Υποψήφιοι διδάκτορες

Ενθαρρύνεται η σύνθεση των ομάδων να γίνεται από διαφορετικά τμήματα του ΓΠΑ.

Κάθε άτομο μπορεί να υποβάλει μόνο μια ιδέα ως μέλος μιας ομάδας.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις φάσεις.

Υποβολή επιχειρηματικής Ιδέας

Προθεσμία: έως 10/10/2019

Για τη συμμετοχή στην α’ φάση του διαγωνισμού κάθε ομάδα καλείται να γράψει μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, ακολουθώντας το Έντυπο Υποβολής.

Μετά την ολοκλήρωση των υποβολών κάθε ομάδα καλείται σε συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, κατά την οποία θα πρέπει να παρουσιάσει μπροστά στην Επιτροπή Αξιολόγησης την επιχειρηματική ιδέα που υπέβαλε. 

Στις 15 Οκτωβρίου 2019 θα ανακοινωθούν οι ομάδες που προκρίνονται στην 2η φάση του Διαγωνισμού και την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2105294768