3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

Έως τις 10 Οκτωβρίου (δόθηκε παράταση) θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες για τη συμμετοχή τους στον 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν;

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες των 2 έως 5 ατόμων/μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ, όπως:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές
  • Υποψήφιοι διδάκτορες

Ενθαρρύνεται η σύνθεση των ομάδων να γίνεται από διαφορετικά τμήματα του ΓΠΑ.

Κάθε άτομο μπορεί να υποβάλει μόνο μια ιδέα ως μέλος μιας ομάδας.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις φάσεις.

Υποβολή επιχειρηματικής Ιδέας

Προθεσμία: έως 10/10/2019 (δόθηκε παράταση)

Για τη συμμετοχή στην α’ φάση του διαγωνισμού κάθε ομάδα καλείται να γράψει μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, ακολουθώντας το Έντυπο Υποβολής.

Μετά την ολοκλήρωση των υποβολών κάθε ομάδα καλείται σε συνέντευξη, κατά την οποία θα πρέπει να παρουσιάσει μπροστά στην Επιτροπή Αξιολόγησης την επιχειρηματική ιδέα που υπέβαλε. 

Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι ομάδες που προκρίνονται στην 2η φάση του Διαγωνισμού και την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2105294768