5 εκατ. ευρώ σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας

5 εκατ. ευρώ σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας

5 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura, θα διαθέσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν οι Φορείς Διαχείρισης:

  • Εθνικού Δρυμού Ολύμπου,
  • Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής,
  • λίμνης Κερκίνης,
  • περιοχών Βόρα – Πάικου – Βερμίου και Θερμαϊκού Κόλπου.

Επιπλέον ένας αριθμός περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κεντρική Μακεδονία εμπίπτει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης οροσειράς Ροδόπης και περιοχών Δυτικής Μακεδονίας.

Οι παραπάνω φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους, για να χρηματοδοτηθούν, καθώς η σχετική πρόσκληση είναι ήδη «ανοιχτή».

Οι παρεμβάσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας που προβλέπεται να υλοποιηθούν έχουν κατηγοριοποιηθεί και προτεραιοποιηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν από τομεακά προγράμματα ή μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα το LIFE.

Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις

Παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται είναι:

1. Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών, των οποίων ο σημερινός βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός. Αναλόγως της βιολογίας του είδους και της κατηγορίας του οικοτόπου, οι δράσεις που βελτιώνουν το βαθμό διατήρησης για κάθε είδος, οικότοπο και περιοχή προστασίας ποικίλλουν (π.χ. διαχείριση διάκενων στα δάση, απαγόρευση ή εφαρμογή ελεγχόμενης βόσκησης, δημιουργία αναχωμάτων, εγκατάσταση τεχνητών φωλιών κ.λπ.). Προτεραιότητα θα δοθεί σε είδη και οικοτόπους, που η επιστημονική κοινότητα έχει προτείνει ως «πολύ σημαντικά», στο πλαίσιο της επιλογής ειδών για τα οποία έχουν εκπονηθεί σχέδια δράσης στο LIFE IP.

2. Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης. Πρόκειται για δράσεις ενημέρωσης πολιτών, χρηστών, παραγωγικών φορέων, σχολείων. Η ενημέρωση θα έχει ως αντικείμενο την αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης στην αξία της διατήρησης της βιοποικιλότητας, την περιβαλλοντική αξία της περιοχής, τη σημασία μίας συγκεκριμένης παρέμβασης κ.λπ. Επίσης θα αφορά στην ανάδειξη και λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών, όπως με την κατασκευή και εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης και μπαρών ελέγχου της εισόδου σε περιοχές αυστηρής απαγόρευσης της διέλευσης.

3. Δράσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα ή φυσικά αίτια. Περιλαμβάνονται δράσεις για την αύξηση του χρόνου παρουσίας του νερού και της ποσότητας αυτού, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του νερού σε μικρούς υγρότοπους που κινδυνεύουν από την υποβάθμιση. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις δεντροφύτευσης σε δασικά συστήματα με μειωμένη πυκνότητα φυτών (π.χ. αραίωση δάσους λόγω ασθένειας).

4. Δράσεις υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με περιορισμούς που θέτει η εφαρμογή μέτρων για την προστασία περιοχών, ειδών και οικοτόπων. Αφορά στην εκπόνηση μελετών για εφαρμογή δράσεων ή/και προμήθειες, που θα διατεθούν σε περιορισμένο αριθμό κτηνοτρόφων, για το μετριασμό των ζημιών από λύκους ή αρκούδες (π.χ. ηλεκτροφόρα καλώδια και σκυλιά). Αφορά επίσης μελέτες και εφαρμογή σήματος ποιότητας για προϊόντα που παράγονται εντός περιοχών προστασίας.