5 «εργαλεία» για την επιτάχυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας

Α. Ο θεσμός του Εγκεκριμένου Εμπόρου με τον οποίο:

1. μειώνονται δραστικά τα διοικητικά και οικονομικά βάρη του χρόνου διεκπεραίωσης εξαγωγής και αποστολής των προϊόντων.
2. η εξαγωγή ενός προϊόντος απαλλάσσεται από τη συνεχή έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης

Β. Το Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ),

Γ. Η ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου νωπών οπωροκηπευτικών, βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Δ. Το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, που διασυνδέεται και λειτουργεί με το Γενικό Μητρώο Εμπόρων, το ονομαζόμενο ΓΕ.Μ.Η. του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Ε. Τη δυναμική συμμετοχή στο πρόγραμμα “SINGLE WINDOW” για την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος ελέγχων και της εκδόσεως πιστοποιητικών σε συνδυασμό με τη διασύνδεση των λειτουργικών συστημάτων του ΥπΑΑΤ και των Τελωνειακών αρχών (ISIS net). Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, καθώς η επιτυχής υλοποίησή του θα αποτελέσει, αφενός το πρώτο ελληνικό “SINGLE WINDOW”, αφετέρου το πρώτο Πανευρωπαϊκό.