Στην 5η θέση οι ελληνικές εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών στη Γερμανία

Στην 5η θέση οι ελληνικές εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών στη Γερμανία

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σταφύλια διατίθενται στη γερμανική αγορά σχεδόν όλο τον χρόνο. Η σεζόν ξεκινά με εισαγωγές από τη Νότια Αφρική, τη Χιλή και το Περού περίπου στα τέλη Ιανουαρίου και τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι εισαγωγές από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα οι οποίες ολοκληρώνονται τέλος του έτους.

Η κατά κεφαλή κατανάλωση σταφυλιών το 2015 στη Γερμανία ανήλθε σε 5,1 κιλά ανά άτομο και η συνολική κατανάλωση σε 423.000 τόνους.

Συνολικά οι γερμανικές εισαγωγές το 2015 παρουσίασαν αύξηση κατά 3%. Το 57,5% του συνόλου των εισαγωγών προήλθε από χώρες – μέλη της ΕΕ.

Βασική χώρα προμηθευτής την τριετία 2013 – 2015 ήταν η Ιταλία με 36,1% επί συνόλου εισαγωγών και ακολούθησαν η Ν. Αφρική (15,8%), η Ισπανία (11,2%), η Χιλή (7,1%) και η Ελλάδα με 6,8% μερίδιο επί των εισαγωγών.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς Γερμανία το 2015 ήταν μειωμένες κατά 26,7% έναντι του 2014.

Πληροφορίες για τις προδιαγραφές εμπορίας των επιτραπέζιων σταφυλιών στην ελληνική γλώσσα θα βρείτε εδώ (βλ. παράρτημα Ι, Μέρος Β, Μέρος 9, σελ. 103).

Πληροφορίες για τα ποιοτικά standards των επιτραπέζιων σταφυλιών εκ μέρους της  Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών  στην αγγλική γλώσσα (UNECE) είναι διαθέσιμες εδώ.

Διαθέσιμο κείμενο με τις ποικιλίες σταφυλιών εδώ.