8 νέα Προγράμματα από το Πράσινο Ταμείο προϋπολογισμού 140 εκατ. €

8 νέα Προγράμματα από το Πράσινο Ταμείο προϋπολογισμού 140 εκατ. €

Οκτώ νέα χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου, ευρέος φάσματος περιβαλλοντικών δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού έως 140 εκατ. ευρώ για το 2020, παρουσίασε σε ημερίδα του Ταμείου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Στα εν λόγω προγράμματα, υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης και για τη Δίκαιη Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, η οποία αγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ, με αποδέκτες τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, τα 8 Προγράμματα είναι τα εξής:

1) Χρηματοδότηση έως 60 εκατ. ευρώ για τη Δίκαιη Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή: Κοζάνη – Φλώρινα – Μεγαλόπολη

Το εν λόγω πρόγραμμα θα αφορά τους δικαιούχους στις υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές, δηλαδή την Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο και τη Μεγαλόπολη.

2) Πρόγραμμα Προστασίας και Αναβάθμισης Δασών – 10 εκατ. €

Το Πρόγραμμα προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Αντιπυρική προστασία, διαχείριση και αναβάθμιση δασών και δασικών εκτάσεων.
  • Εκπόνηση δασοπονικών μελετών και σχετικά ερευνητικά προγράμματα.
  • Αποκατάσταση και αντιδιαβρωτική προστασία καμένων εκτάσεων.
  • Κατάρτιση, διόρθωση και διοικητικές διαδικασίες δασικών χαρτών.
  • Προστασία βιοτόπων άγριας πανίδας και χλωρίδας, βιοτόπων, καθώς και κάλυψη λειτουργικών αναγκών και προμηθειών όλων των Δασαρχείων της χώρας.

Μέσα από αυτό το Πρόγραμμα θα γίνει και η πληρωμή των Επιτροπών Εξέτασης για τις αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών, οι οποίες θα αυξηθούν σημαντικά.

3) Πρόγραμμα για την Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντοςκαι πρόληψη – αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης – 3 εκατ. €.

4) Πρόγραμμα για τις Προστατευόμενες Περιοχές – 6,7 εκατ. €

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι περί τους 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σε ολόκληρη τη χώρα.

5) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2020 – 3,5 εκατ. €

Σε 10 συνολικά υποπρογράμματα LIFE που έχουν συνδικαιούχο το Πράσινο Ταμείο διατίθεται πίστωση 3,5 εκατ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα 3 ολοκληρωμένα προγράμματα LIFEIPs, 4 NATURA για τις Προστατευόμενες Περιοχές, AdaptIn GR και CEI Greece για την Κλιματική Αλλαγή και την Κυκλική Οικονομία.

6)Πρόγραμμα για το Φυσικό Περιβάλλον με Καινοτόμες Δράσεις, περί τα 6 εκατ. €

Σε αυτό το Πρόγραμμα δίνεται έμφαση στη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, όπως  και σε νέες δράσεις για Έξυπνες Πόλεις.

7)Πρόγραμμα Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 28,7 εκατ. €

Πρόβλεψη εξασφάλισης χρηματοδότησης για όλες τις ενεργές, υφιστάμενες δράσεις του Πράσινου Ταμείου που έχουν ξεκινήσει από τις 2 Δεκεμβρίου – πέραν των αστικών αναπλάσεων – με δικαιούχους τους Δήμους της χώρας.

8) Πρόγραμμα για Συνεχιζόμενα Έργα – 20,5 εκατ. €

Πρόβλεψη χρηματοδότησης για την ομαλή συνέχιση εκατοντάδων ήδη ενταγμένων έργων από ΥΠΕΝ, Δήμους, Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Τα έργα αυτά είτε είναι σε εξέλιξη και βαίνουν προς ολοκλήρωση, είτε ωριμάζουν και δημοπρατούνται εντός του 2020.

Υπενθυμίζεται ότι από το Πράσινο Ταμείο έχουν ανακοινωθεί κατά το δίμηνο Δεκεμβρίου – Νοεμβρίου 2019, άλλα 4 Προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 72 εκατ. ευρώ με κύριους αποδέκτες την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αφορούν σε προγράμματα για την: Αστική Αναζωογόνηση, την Απόκτηση Ελεύθερων Χώρων, τις Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες και τους Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.