80% λιγότερες πλαστικές σακούλες έως το 2019

80% λιγότερες πλαστικές σακούλες έως το 2019

Σήμερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), αντιστοιχούν ετησίως περίπου 400 σακούλες ανά κάτοικο με αποτέλεσμα η χώρα μας να βρίσκεται στην 1η θέση σε κατανάλωση, πολύ μακριά τόσο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 175 τεμαχίων, όσο και από τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφέρει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα «που εξασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης δεν θα υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2025».

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει η κατανάλωση στην Ελλάδα να μειωθεί κατά 80% ως το 2019 και 90% ως το 2025.

23 ερωτοαπαντήσεις για την πλαστική σακούλα

Το ΙΕΛΚΑ πραγματοποιεί σε συνεργασία με 8 αλυσίδες σουπερμάρκετ ενημερωτική καμπάνια για την ενημέρωση του κοινού.

Παρά το γεγονός ότι το 91% του κοινού συμφωνεί ότι οι σακούλες πρέπει να μειωθούν, ενώ μάλιστα το 64% θεωρεί ότι πρέπει να απαγορευτεί η διάθεση τους και ενώ 2 στους 3 καταναλωτές δηλώνουν ότι κατέχουν κάποιου είδους επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα, μόλις το 8% χρησιμοποιεί επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες συστηματικά (πάντα) και το 23% επαρκώς (συχνά).