Αδειες χρήσης ύδατος: Κατακόρυφη μείωση των προστίμων

Αδειες χρήσης ύδατος: Κατακόρυφη μείωση των προστίμων

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που προγραμματίζει να προωθήσει ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ, Ιωάννης Τσιρώνης, τροποποιείται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου για την εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, μετά την 01-01-2016.

Ειδικότερα, από 01-01-2016 μειώνεται το προβλεπόμενο πρόστιμο των 1000-2000 ευρώ, στο ποσό των 150 ευρώ.

Η μείωση του προστίμου, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, κρίθηκε αναγκαία, καθώς παρά το γεγονός ότι η υποβολή των αιτήσεων εξελίσσεται ομαλά, η παρούσα οικονομική συγκυρία επιβάλλει την οικονομική ελάφρυνση των χρηστών ύδατος.

Η ΚΥΑ αναμένεται να υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς αρχές Ιανουαρίου και να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.