Ιαπωνία: Αδύνατη η εξαγωγή ελληνικών νωπών φρούτων και λαχανικών

Ιαπωνία: Αδύνατη η εξαγωγή ελληνικών νωπών φρούτων και λαχανικών

Η εισαγωγή στην Ιαπωνία νωπών φρούτων και λαχανικών ελληνικής παραγωγής δεν επιτρέπεται επί του παρόντος.

Προκειμένου να επιτραπεί μελλοντικά, απαιτούνται τα εξής βήματα:

  • εκδήλωση ενδιαφέροντος από ελληνική εταιρεία για την πραγματοποίηση εξαγωγών στην Ιαπωνία,
  • ενημέρωση της ιαπωνικής πλευράς από την Ελληνική Πρεσβεία για την επιθυμία έναρξης της διαδικασίας
  • αποστολή ερωτηματολογίου από την ιαπωνική προς την ελληνική πλευρά και κύκλος διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμοδίων Υπουργείων
  • έγκριση κατ’ αρχήν από το ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας και κατόπιν από το ιαπωνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
  • υπογραφή διακρατικού πρωτοκόλλου
  • επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της ελληνικής εταιρείας από Ιάπωνες επιθεωρητές

Εφ’ όσον ολοκληρωθεί για πρώτη φορά η διαδικασία αυτή, τότε εάν άλλη ελληνκή εταιρεία εκδηλώσει ενδιαφέρον εξαγωγής, αρκεί να γνωστοποιηθεί αυτό προς την ιαπωνική πλευρά από την Ελληνική Πρεσβεία και να ακολουθήσει η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Επί του παρόντος, δεν έχει υπογραφεί κανένα τέτοιο διακρατικό Πρωτόκολλο. Το 2004 το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Τόκυο δήλωσε αυτοβούλως το ενδιαφέρον εξαγωγής ελληνικών εσπεριδοειδών και ξεκίνησε την σχετική διαδικασία, εστάλη ερωτημοτολόγιο προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο αυτό δεν έδωσε την απαραίτητη συνέχεια και κατά συνέπεια η διαδικασία εγκαταλείφθηκε.

Εφ’ όσον υπάρξει ενδιαφέρον από ελληνική εταιρεία, μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση της διαδικασίας.