Η αγορά του ελληνικού γιαουρτιού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η αγορά του ελληνικού γιαουρτιού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, η χώρα μας αποτελεί τον τρίτο, μετά τη Γαλλία και τη Γερμανία, προμηθευτή του Ηνωμένου Βασιλείου, σε εξαγωγές γιαουρτιού το 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 34,47% έναντι του 2013.

Οι ελληνικές εξαγωγές από το 2011 έως και το 2015 κινήθηκαν ανοδικά.

Το ποσοστό συμμετοχής των ελληνικών εξαγωγών γιαουρτιού στο σύνολο των βρετανικών εισαγωγών του προϊόντος ανήλθε το 2014 στο 16,35% (από 8,82% του 2011), ενώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για το 11μηνο 2015, αυτό ανέρχεται στο 20,69%.

Ειδικότερα, για το 11μηνο 2015 οι ελληνικές εξαγωγές του συνόλου της κατηγορίας ανήλθαν σε 28,76 εκ. λίρες, αυξημένες κατά 24,35% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του προηγουμένου έτους, κατατάσσοντας έτσι τη χώρα μας στη δεύτερη θέση μεταξύ των προμηθευτών του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά τη Γαλλία.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών (90% κατά μέσο όρο της περιόδου 2011-2014) καλύπτει το λευκό γιαούρτι, κατηγορία στην οποία η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση στις βρετανικές εισαγωγές. Όμως και οι κατηγορίες των γιαουρτιών με την προσθήκη φρούτων ή καρπών  αυξάνουν το μερίδιο τους στις ελληνικές εξαγωγές από 5,37% το 2011 σε 13,01% το 2014 και 16,25% το 11μηνο 2015.

Το Τotal της ΦΑΓΕ κατέγραψε αύξηση κατά 26,2% με σύνολο πωλήσεων στα 49,7 εκ. λίρες, ενώ καταγράφεται σημαντική παρουσία προϊόντων ελληνικού φυσικού γιαουρτιού ίδιας ετικέτας σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής όπως η Tesco και η Waitrose.