Η αγορά του ελληνικού γιαουρτιού και φέτας στην Ιταλία

Η αγορά του ελληνικού γιαουρτιού και φέτας στην Ιταλία

Γιαούρτι

Η Ελλάδα είναι ο τρίτος προμηθευτής της Ιταλίας σε γιαούρτι με συνεχώς διευρυνόμενο μερίδιο: 8% επί των εισαγωγών το 2014 έναντι 5% το 2013 και 4% το 2012.

Ενώ η κατανάλωση γιαουρτιού στην Ιταλία φαίνεται να φθίνει, οι εισαγωγές αυξάνονται, πιθανώς λόγω της μείωσης της εγχώριας παραγωγής, αλλά και της μικρής αύξησης των εξαγωγών.

Φέτα

φετα

Οι ελληνικές εξαγωγές φέτας στην Ιταλία ακολουθούν φθίνουσα πορεία τόσο σαν αξία όσο και ποσότητα, όμως το μερίδιο αγοράς αυξάνει και εγγίζει την πλήρη κυριαρχία. Ο μόνος ανταγωνιστής είναι η Γερμανία.

Γενικά το μερίδιο της φέτας επί των συνολικών εισαγωγών τυριού φαίνεται να περιορίζεται.