Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 21η θέση μεταξύ των εξαγωγέων οίνου στο ΗΒ με αξία εξαγωγών...

Στοιχεία της αγοράς οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 14ο στην παγκόσμια κατάταξη χωρών με την υψηλότερη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Τα κρασιά αποτελούν το 42% της αξίας του συνόλου των εισαγωγών ποτών αλκοολούχων και μη, ακολουθούν τα αφρώδη κρασιά με 9,5% και η μπύρα από βύνη με 8% περίπου. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει την 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών με την υψηλότερη κατανάλωση οίνου. Το έτος 2011, περίπου 147 χιλ. κιβώτια οίνου καταναλώθηκαν στη Βρετανία.

Τα λευκά κρασιά κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με 45%, ήτοι 58.250.000 κιβώτια. Επιπρόσθετα, το 2011 υπήρξε πτωτική χρόνια στις πωλήσεις λευκών κρασιών κατά 4%, ενώ για το διάστημα 2001-2011 σημειώθηκε άνοδος 7%. Τα ροζέ κατέχουν το 12% του μεριδίου αγοράς με 15.365.000 πωλήσεις φιαλών για το 2011. Υπήρξε μείωση κατά 3% για το 2011, ενώ την τελευταία δεκαετία υπάρχει αύξηση κατά 139%. Οι πωλήσεις κόκκινων κρασιών για το 2011 στο Η.Β ανήλθαν σε 56.000.000 φιάλες και αντιστοιχούν στο 43% του μεριδίου αγοράς. Σημειώθηκε ελαφρά πτώση για το 2011 κατά 2%, ενώ για την τελευταία 10ετία, 2001-2011, υπήρξε άνοδος 6 %.

Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Μελετών Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών (IWSR), το 2006 οι πωλήσεις κρασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν στις 133.242 εκατ. κιβώτια. Το 2007 αυξήθηκαν κατά 2% ήτοι 135.723 εκατ. κιβώτια. Εν αντιθέσει με το 2007, το 2008 οι πωλήσεις οίνου μειώθηκαν κατά 1% (136.765 εκ. φιάλες). Το 2009 σημειώθηκε ισχνή ανάκαμψη κατά 1%, (139.952). Η διετία 2010-2011 υπήρξε πτωτική για τις πωλήσεις κρασιών με ποσοστιαίες μειώσεις κατά 2%, 3% για τις χρονιές 2010 (εκ. φιάλες 133.952) και 2011( εκ. φιάλες 129.615) αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Kantar Worldpanel, οι πωλήσεις οίνου για κατανάλωση κατ’ οίκον ανέρχονται σε 4,7 εκατ. λίρες. Η υψηλότερη κατανάλωση (90%) σημειώνεται στην κατηγορία των ήσυχων (απλών, still wine) κρασιών, ενώ το 10% περίπου της κατ’ οίκον κατανάλωσης οίνου αφορά αφρώδεις οίνους. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες εισαγωγές σαμπάνιας παγκοσμίως. Ωστόσο, οι πωλήσεις σαμπάνιας υποκαθίστανται σταδιακά από τις πωλήσεις άλλων αφρωδών οίνων, όπως το Prosecco και η Cava, που έχουν πλεονέκτημα τιμής.

Εισαγωγές οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο: 2001-2012

Οι κύριες χώρες προέλευσης οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Αυστραλία, η Ιταλία και η Γαλλία. Κατά τη δεκαετία 2001-2011, οι εισαγωγές οίνου που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη άνοδο (σε ποσότητα), ήταν οι οίνοι προελεύσεως Νέας Ζηλανδίας, Χιλής και Ισπανίας. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές οίνου από τη Νότιο Αφρική, τη Γερμανία και την Αυστραλία.

Εισαγωγές οίνου σε ποσότητα και αξία – Έτη 2012-2011

Οι κύριοι προμηθευτές οίνου του Ηνωμένου Βασιλείου, για το 2012, βάσει αξίας, είναι η Γαλλία (38%), η Ιταλία (15%) και η Αυστραλία (10%) ενώ βάσει ποσότητας πρώτη χώρα προέλευσης είναι η Ιταλία (19%) και έπονται η Αυστραλία (19%) και η Γαλλία (16%). Διαπιστώνουμε επομένως ότι η αξία της εισαγόμενης μονάδας προϊόντος από τη Γαλλία είναι υψηλότερη απ’ ότι εκείνη της Αυστραλίας αλλά και της Ιταλίας, δεδομένου ότι οι εισαγωγές οίνου από τη Γαλλία αφορούν, σε μεγάλο ποσοστό εισαγωγές σαμπάνιας και αφρωδών οίνων, οι οποίοι έχουν υψηλότερη τιμή.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 21η θέση μεταξύ των εξαγωγέων οίνου στο ΗΒ με αξία εξαγωγών 1,832 εκ. λίρες και εξαγώγιμη ποσότητα 723 χιλ. κιλά κατά το έτος 2012. Σε σχέση με το 2011, η αξία των εξαγωγών μας μειώθηκε κατά 24% ενώ η ποσότητα αυξήθηκε κατά 133%, γεγονός που καταδεικνύει τη μείωση της τιμής κατά εξαγώγιμη μονάδα προϊόντος από την Ελλάδα.

Γενικά

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καθαρός εισαγωγέας οίνου και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας σαμπάνιας παγκοσμίως. Καταλαμβάνει την 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών με την υψηλότερη κατανάλωση οίνου.

  • 26 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώνουν τακτικά κρασί σε bars και pubs.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει 419 αμπελώνες.
  • Το 2010 παρήχθησαν 4 εκατομμύρια μπουκάλια κρασιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήτοι 1 μπουκάλι ανά 12 Βρετανούς.
  • Το κρασί στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί το προϊόν με τη μεγαλύτερη ποικιλία στη βρετανική αγορά: η ποικιλία αναφέρεται στο είδος (λευκό, κόκκινο, ροζέ κλπ), την ποικιλία του αμπέλου, τη χώρα προέλευσης και το εύρος της τιμής.
  • Η αγορά οίνου, σημείωσε μετριοπαθή αύξηση σε αξία κατά τα τελευταία έτη, η οποία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πρόκειται για μία από τις πιο ώριμες αγορές στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών. Σύμφωνα με έρευνα της Kantar Worldpanel, η ετήσια αύξηση της αγοράς, κατά το 2011, ανήλθε σε 2%, χαμηλότερη από το προηγούμενο έτος αλλά και αρκετά χαμηλότερη από τη μέση άνοδο της αγοράς τροφίμων και ποτών, ενώ η συνολική αξία της εκτιμάται σε £4,8 δισ.
  • Οι πωλήσεις επιτραπέζιου οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν αύξηση κατά 2,4% κατά το 2012, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση του όγκου όσο και της τιμής.
  • Ανάμεσα στα διάφορα είδη επιτραπέζιου οίνου, το ροζέ παρουσιάζει την μεγαλύτερη άνοδο (10% για το 2012), επιβεβαιώνοντας τη στροφή των προτιμήσεων προς γλυκύτερους οίνους.
  • Επίσης, στην κατηγορία του μη αφρώδους οίνου, τα κρασιά ισπανικής προέλευσης, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη άνοδο ενώ στους αφρώδεις οίνους, τα γαλλικά κρασιά σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση, κυρίως λόγω των μειωμένων πωλήσεων σαμπάνιας.
  • Σύμφωνα με την Key Notes, οι ετικέτες και η ποικιλία των κρασιών στη βρετανική αγορά αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχει μία κυρίαρχη ετικέτα/μάρκα. στην αγορά, γεγονός το οποίο αντανακλά την ποικιλία του γούστου των καταναλωτών. Ειδικότερα, η KeyNotes προβλέπει μετριοπαθή αύξηση της αγοράς για την επόμενη πενταετία. Για το 2013, η ανάπτυξη της αγοράς εκτιμάται σε 1,5%.

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία Λονδίνου