Το Αγουρέλαιο Χαλκιδικής είναι ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, προϊόν των γηγενών...

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής, στον κατάλογο των ΠΟΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) της ονομασίας «Αγουρέλαιο Χαλκιδικής». Το Αγουρέλαιο Χαλκιδικής είναι ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, προϊόν των γηγενών ποικιλιών «Χονδρολιά Χαλκιδικής» και «Χαλκιδικής» και η ζώνη παραγωγής του καλύπτει ολόκληρο το Νομό Χαλκιδικής.

Η σχετική αίτηση υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2009 και δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012. Τις προσεχείς ημέρες θα δημοσιευθεί η καταχώρηση της ονομασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προστεθεί με αυτό τον τρόπο στον κατάλογο των πάνω από 1.100 προϊόντων που ήδη καλύπτονται από τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ), των ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) και των ειδικών παραδοσιακών προϊόντων εγγυημένων (ΕΠΠΕ).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δημιουργία αυτών των τριών προγραμμάτων έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την ποικιλομορφία της γεωργικής παραγωγής, να προστατεύσει τις ονομασίες των προϊόντων από καταχρήσεις και απομιμήσεις, καθώς και να βοηθήσει τους καταναλωτές παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με τον ειδικό χαρακτήρα των προϊόντων. Μέχρι στιγμής στον  εν λόγω κατάλογο της ΕΕ έχουν καταχωρηθεί επίσημα 98 ονομασίες με χώρα προέλευσης την Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να αφορά σε ονομασίες με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.