Το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, συνδιοργανώνουν στη Λαμία στις 8 Νοεμβρίου 2013 στις 10:00...

Αγροδασοπονία: μια νέα χρήση γης στα πλαίσια της ΚΑΠ 2014-2020

Το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, συνδιοργανώνουν στη Λαμία στις 8 Νοεμβρίου 2013 στις 10:00, στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ημερίδα με θέμα:

Αγροδασοπονία: μια νέα χρήση γης στα πλαίσια της ΚΑΠ 2014-2020

Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη της αγροδασοπονίας – μιας νέας επιστήμης αλλά πολύ παλιάς πρακτικής – ως μιας εναλλακτικής χρήσης γης για τη δημιουργία αειφορικών συστημάτων παραγωγής που προσφέρουν οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στον αγρότη, καθώς και η ενημέρωση για τις προοπτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου της ΚΑΠ (2014- 2020).

Διαβάστε επίσης:

Αγροδασοπονία: Η επέκταση των γεωργικών γαιών σε συνδυασμό με την προστασία των δασών

Αγροδασοπονία και κλιματική αλλαγή