Αγρότες και φορολόγηση – Τι ισχύει σε κάθε χώρα της Ε.Ε.

Αγρότες και φορολόγηση – Τι ισχύει σε κάθε χώρα της Ε.Ε.

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ένα μεγάλο και πολύπλοκο ψηφιδωτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η φορολογία των αγροτών στην Ευρώπη. Χώρες που απαλλάσουν τους αγρότες από την τήρηση φορολογικών βιβλίων ακόμα και με ετήσιο εισόδημα 75.000 €, άλλες πάλι που φορολογούν σύμφωνα με πόσα στρέμματα ή ζώα διαθέτει ο παραγωγός. Χώρες με καθόλου αφορολόγητο και άλλες που η φορολόγηση των εισοδημάτων ξεκινάει πάνω από 22.00 €.

Ας δούμε τι επικρατεί σε κάποιες από τις χώρες της Ε.Ε. σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευθηκαν στην εφημερίδα ΑΓΡΟBUSINESS.

32

Γερμανία

Οι μικροί παραγωγοί με εκτάσεις έως 200 στρέμματα και οι κτηνοτρόφοι που έχουν έως 50 ζώα, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο φορολόγησης, είτε με την τήρηση βιβλίων, είτε με το σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισοδήματος. Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί φορολογούνται υποχρεωτικά με βάση τα βιβλία εσόδων-εξόδων, ενώ το αφορολόγητο όριο είναι για όλους τα 7.664 ευρώ. Οι φορολογικοί συντελεστές ξεκινούν από το 14% και φτάνουν μέχρι και το 45%.

Εταιρική φορολογία:  30% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 45% – ΦΠΑ: 19%

Γαλλία

Οι αγρότες με ετήσιο εισόδημα έως 76.000 € φορολογούνται με απλοποιημένο αντικειμενικό σύστημα. Για όσους έχουν υψηλότερο εισόδημα επιβάλλεται η τήρηση βιβλίων και το εισόδημα προκύπτει από την αφαίρεση των πραγματικών εξόδων από τα έσοδα. Αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές και το εισόδημα χωρίζεται σε τόσα μερίδια όσα και τα μέλη του νοικοκυριού. Κάθε μερίδιο εισοδήματος φορολογείται με συντελεστή από 0% έως 41%.

Εταιρική φορολογία: 33,33% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 41% – ΦΠΑ: 19,60%

Ισπανία

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς (φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, μειωμένη φορολόγηση αγροτικού πετρελαίου). Η φορολόγηση πραγματοποιείται με βάση «αντικειμενικά κριτήρια» για τους αγρότες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 250.000 ευρώ, ένα πλαφόν που περιλαμβάνει το 90% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, υπάρχουν χαμηλότεροι συντελεστές για τους νέους αγρότες και τους παραγωγούς με μικρό κλήρο. Εισοδήματα μεγαλύτερα των 250.000 ευρώ φορολογούνται με το σύστημα των εσόδων-εξόδων.

Εταιρική φορολογία: 30% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 45% – ΦΠΑ: 18%

Πορτογαλία

Τα αγροτικά εισοδήματα έως 22.600 ευρώ απαλλάσσονται από την φορολόγηση, ενώ για τα εισοδήματα από 22.600 έως και 200.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη και φορολογείται μόνο το 25% των πωλήσεων των γεωργικών προϊόντων και το 10% των αγροτικών ενισχύσεων.

Εταιρική φορολογία: 15% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 42% – ΦΠΑ: 23%

Ηνωμένο Βασίλειο

Το αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους είναι οι 10.000 λίρες (1 ευρώ = 0,76 λίρες ). Εισοδήματα πάνω από το όριο αυτό φορολογούνται με κλιμακωτούς συντελεστές που ξεκινούν από το 20% και φτάνουν το 45%.

Εταιρική φορολογία: 27% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 50% – ΦΠΑ: 20%

Κύπρος

Οι αγρότες τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων όπως όλοι οι επαγγελματίες, με αφορολόγητο όριο τα 19.500 ευρώ. Τα εισοδήματα από 19.501 έως 28.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 20%, από τα 28.001 μέχρι τα 36.300 με 25%, από τα 36.301 μέχρι τα 60.000 ευρώ με 30% και από κει και πάνω με 35%. Στα έσοδα συμπεριλαμβάνονται οι ενισχύσεις της ΚΑΠ.

Εταιρική φορολογία: 10% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 30% – ΦΠΑ: 15%

Βέλγιο

Δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο και η φορολόγηση γίνεται με βάση την εκμετάλλευση, τις γεωγραφικές ζώνες και άλλες παραμέτρους με συντελεστή της τάξης του 25%, ενώ οι ενισχύσεις φορολογούνται με 12,5 έως 16,5%.

Εταιρική φορολογία: 33,99% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 50% – ΦΠΑ: 21%

Πολωνία

Έχει το ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης αγροτών στην ΕΕ. Οι αγρότες δεν πληρώνουν φόρο για το αγροτικό εισόδημά τους αλλά μόνο τον «αγροτικό φόρο», ο οποίος επιβάλλεται επί της αγροτικής γης που έχουν. Ο φόρος αυτός (ΕΝΦΙΑ) για το 2015 ήταν 153,52 ζλότυ/εκτάριο (περίπου 3,4 ευρώ/στρέμμα).

Εταιρική φορολογία: 19% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 32% – ΦΠΑ: 23%

Ρουμανία και Ουγγαρία

Έχουν το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή αφού εφαρμόζεται ενιαίος φορολογικός συντελεστής 16% για όλους τους επαγγελματίες και κατ’ επέκταση τους αγρότες.

Ρουμανία-Εταιρική φορολογία: 16% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 16% – ΦΠΑ: 24%

Ουγγαρία-Εταιρική φορολογία: 10% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 16% – ΦΠΑ: 25%

Ολλανδία

Το αφορολόγητο όριο είναι στα 4.600 ευρώ και οι συντελεστές φορολόγησης ξεκινούν από το 33% μέχρι και το 52%, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων.

Εταιρική φορολογία: 25% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 52% – ΦΠΑ: 19%

Σουηδία

Το αγροτικό εισόδημα φορολογείται με 28,97% επί των κερδών, ενώ ο συντελεστής μειώνεται για τους νέους αγρότες στο 14,89% και για τους αγρότες μεγάλης ηλικίας στο 10,21%.

Εταιρική φορολογία: 26,30% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 56,60% – ΦΠΑ: 25%

Σλοβενία

Εταιρική φορολογία: 20% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 41% – ΦΠΑ: 20%

Σλοβακία

Εταιρική φορολογία: 19% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 19% – ΦΠΑ: 20%

Μάλτα

Εταιρική φορολογία: 35% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 35% – ΦΠΑ: 18%

Λουξεμβούργο

Εταιρική φορολογία: 26,30% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 56,60% – ΦΠΑ: 25%

Λιθουανία

Εταιρική φορολογία: 28,59% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 38,95% – ΦΠΑ: 15%

Λεττονία

Εταιρική φορολογία: 15% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 23% – ΦΠΑ: 22%

Ιταλία

Εταιρική φορολογία: 31,40% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 45% – ΦΠΑ: 20%

Φινλανδία

Εταιρική φορολογία: 26% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 53% – ΦΠΑ: 23%

Εσθονία

Εταιρική φορολογία: 0,0% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 21% – ΦΠΑ: 20%

Δανία

Εταιρική φορολογία: 25% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 51,50% – ΦΠΑ: 25%

Τσεχία

Εταιρική φορολογία: 21% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 15% – ΦΠΑ: 20%

Κροατία

Εταιρική φορολογία: 20% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 45% – ΦΠΑ: 23%

Βουλγαρία

Εταιρική φορολογία: 10% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 15% – ΦΠΑ: 20%

Αυστρία

Εταιρική φορολογία: 25% – Ανώτερη κλίμακα φορολογίας: 50% – ΦΠΑ: 20%