Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για συμμετοχή στο δημοτικό λαχανόκηπο

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για συμμετοχή στο δημοτικό λαχανόκηπο

Τον Απρίλιο ξεκινά η επόμενη καλλιεργητική περίοδος για το δημοτικό λαχανόκηπο του δήμου Θεσσαλονίκης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου.

Στις δύο προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους εξυπηρετήθηκαν 50 οικογένειες και μεμονωμένα άτομα, κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, παράγοντας κατά μέσο όρο 2 τόνους προϊόντων το μήνα, από το Μάιο έως το Δεκέμβριο του 2014, με αποτέλεσμα την κάλυψη μεγάλου μέρους των διατροφικών τους αναγκών.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Οι αιτούντες μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της ΑΡΣΙΣ (Πτολεμαίων 35 και Συγγρού, 2ος όροφος). Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων δημιουργήθηκε και η online φόρμα συμπλήρωσης της αίτησης εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά κατά τις ώρες 9:00 – 17:00, στα τηλέφωνα 6932476752 και 2310256150.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας
2. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει)
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα (Ε1 του 2014)
4. Δήλωση ακίνητης περιουσίας (Ε9 του 2014)
5. Μισθωτήριο οικίας (αν υπάρχει)
6. Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.