Αιτήσεις για βοήθημα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες αγρότισσες έως 2 Δεκεμβρίου

Αιτήσεις για βοήθημα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες αγρότισσες έως 2 Δεκεμβρίου

Εκ νέου δυνατότητα έχουν οι πολύτεκνες και τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για το Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε 4.000 Τρίτεκνες και 1.000 Πολύτεκνες Αγρότισσες μητέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ, έτους 2019.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες θα γίνεται από αύριο 20 Νοεμβρίου μέσω των ΚΕΠ όλης της χώρας και θα έχει διάρκεια από έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2019.

Το χρηματικό βοήθημα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες θα καταβληθεί με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και είναι συνολικού ύψους 700 € και 1.000 € αντίστοιχα.

Συνιστάται η προσοχή στα ακόλουθα:

  • Η δυνατότητα της εκ νέου υποβολής αιτήσεων αφορά αποκλειστικά όσους δικαιούχους, δεν υπέβαλλαν αίτηση και δεν έλαβαν την εν λόγω παροχή.
  • Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν αυθημερόν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή της παροχής εντός του Δεκεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 1519164, 213 1519233, 213 1519292, 213 1519304 και 213-1519310 της Δ/νσης Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ.