Αιτήσεις για χορήγηση ενίσχυσης λόγω ζημιών από τις πυρκαγιές 2013

Αιτήσεις για χορήγηση ενίσχυσης λόγω ζημιών από τις πυρκαγιές 2013

Δείτε παρακάτω τις επιλέξιμες περιοχές

Ο ΕΛ.Γ.Α καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από σήμερα Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 έως και Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το έτος 2013 και κρίθηκαν επιλέξιμες  ενίσχυσης μέσω του Προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων “Πυρκαγιές 2013” .

Πίνακας επιλέξιμων πυρκαγιών 2013

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α της περιοχής σας.