Αίτηση Εγγραφής – Ξεκινώντας… στη γεωργία/κτηνοτροφία

Προσωπικά στοιχεία

(Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

Στοιχεία επικοινωνίας

(Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

Μαθητής της Ελληνικής Γεωργίας

Έχετε παρακολουθήσει ξανά στο παρελθόν μάθημα της Ελληνικής Γεωργίας;

CAPTCHA

Διαβάστε τους Όρους Χρήσης. Συνιστούμε να ελέγχετε τα μηνύματα και στο φάκελο Ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Please wait...