Τα ακτινίδια στην αγορά της Γαλλίας – Η θέση της χώρας μας

Τα ακτινίδια στην αγορά της Γαλλίας – Η θέση της χώρας μας

Επιμέλεια: Ελληνική Γεωργία

Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.), της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, το 2013 η αξία της παραγωγής των φρούτων στη Γαλλία ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ.

Η παραγωγή ακτινίδιων κατέχει την 6η θέση στη συνολική παραγωγή φρούτων, μετά αυτή των μήλων, νεκταρινιών, αχλαδιών, δαμάσκηνων και βερίκοκων.

Από το 2005 σημειώνεται μία μικρή αλλά σταθερή μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων η οποία αντανακλάται σε μικρότερο βαθμό και στο ύψος της παραγωγής. Το 2014 ο όγκος της συνολικής συγκομιδής ανήλθε στους 62.300 τόνους.

Η γαλλική παραγωγή ακτινιδίων καταλαμβάνει την 3η θέση στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία και την Ελλάδα και την 6η στον τομέα των εξαγωγών.

Πέραν της εμπορικής περιόδου αιχμής, τα ακτινίδια έχουν διαρκή παρουσία στην γαλλική αγορά, μέσω των εισαγωγών που πραγματοποιούνται από το νότιο ημισφαίριο, ενώ η τιμή των εισαγόμενων ακτινιδίων είναι υψηλότερη.

Εισαγωγές ακτινιδίων στη Γαλλία – Η θέση της χώρας μας

Η γαλλική παραγωγή ακτινιδίων δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, ιδίως εκτός εποχής. Ως εκ τούτου, η Γαλλία προβαίνει σε μεγάλες εισαγωγές.

Το μεγαλύτερο ποσοστό (το 2014 ήταν 93%) προέρχεται από την Ε.Ε. Οι κυριότεροι προμηθευτές είναι η Ιταλία με μερίδιο αγοράς το 2014 38.8% και το Βέλγιο με 33.8%. Από τις τρίτες χώρες η Χιλή με 6.1% κατέχει την 1η θέση.

Οι εξαγωγές ακτινιδίων από την Ελλάδα προς τη Γαλλία αποτελούν τη μόνη σημαντική ποσότητα ελληνικών εξαγωγών στον τομέα των φρέσκων φρούτων.

Η Ελλάδα εξήγαγε το 2013 2809 τόνους αξίας 2,1 εκατ. € και το 2014 3.782 τόνους αξίας 3,1 εκατ. €.  Παρατηρείται μια αύξηση της τάξεως του 34.6% σε ποσότητες ή 47.6% σε αξίες.

Η παρατηρούμενη διαφορά στα ποσοστά προφανώς οφείλεται στις καλύτερες τιμές πώλησης που πέτυχαν τα ελληνικά ακτινίδια το 2014 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε σχέση με τις συνολικές εξαγωγές που πραγματοποίησε η Ελλάδα το 2014, οι οποίες ανήλθαν 101.183 τόνους αξίας 82,1 εκατ. €, το μερίδιο της γαλλικής αγοράς ανήλθε στο 3.7%. Το αντίστοιχο ποσοστό εκπεφρασμένο σε αξίες ήταν το ίδιο.