Ακύρωση της απόφασης για το πακέτο των 150 εκ.€ ζητά η Ελλάδα

Αύριο, Πέμπτη 10 Απριλίου αναμένεται να συνεδριάσει το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την προσφυγή της Ελλάδας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ακύρωση του καταλογισμού των 150 εκατ. ευρώ, που δόθηκε ως άτοκο δάνειο στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών το 2008 για τα σιτηρά.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του δικαστηρίου η υπόθεση έχει ως εξής:

Η υπερπαραγωγή του καλαμποκιού και του σίτου το 2008 οδήγησε σε μείωση των τιμών στην Ελλάδα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο εισόδημα στους αγρότες, το κράτος χορήγησε σε 57 συνεταιριστικές ενώσεις δάνεια ύψους €150 εκατ. με εγγύηση Δημοσίου έως και 100% και επιδότηση επιτοκίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα για τη δανειοδότηση των ΕΑΣ συνιστούσαν παράνομες κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι συνιστούσαν επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα για τους άμεσους και έμμεσους δικαιούχους και απείλησαν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό και να επηρεάσουν τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών.

Με απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρέωσε την Ελλάδα να ανακτήσει τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2008 στους παραγωγούς δημητριακών και τους γεωργικούς συνεταιρισμούς του τομέα.

Η Ελλάδα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής.