Απώτερος σκοπός της Επιτροπής, και ένας από τους πυλώνες της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), είναι να έχουν όλα τα αποθέματα...

Οι αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2014 στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα, καθώς και σε διεθνή ύδατα. Πρόκειται για την ετήσια πρόταση η οποία καθορίζει την ποσότητα των ψαριών που θα μπορούν να αλιεύσουν, από τα κύρια εκμεταλλεύσιμα ιχθυαποθέματα, οι αλιείς της ΕΕ το επόμενο έτος.

Η πρόταση καθορίζει τα επίπεδα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και της αλιευτικής προσπάθειας τόσο για τα αποθέματα που διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΕ και για τα αποθέματα που τελούν υπό κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες, όπως η Νορβηγία, όσο και για τα αποθέματα των οποίων η διαχείριση γίνεται μέσω περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας σε όλους τους ωκεανούς.

Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για πολλά από τα αποθέματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Επομένως, σε αυτό το στάδιο, η πρόταση περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία μόνο για το ήμισυ περίπου των TAC και θα συμπληρωθεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τα τρίτα μέρη και τις οργανώσεις.

Για τα αποθέματα τα οποία δεν υπόκεινται σε κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες, η Επιτροπή προτείνει, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, αύξηση ή διατήρηση των TAC για 36 αποθέματα και μείωση για 36 αποθέματα.

Απώτερος σκοπός της Επιτροπής, και ένας από τους πυλώνες της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), είναι να έχουν όλα τα αποθέματα που αλιεύονται σε βιώσιμα επίπεδα, τη λεγόμενη «μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ). Όποτε είναι δυνατόν, οι επιστήμονες παρέχουν συμβουλές για το πώς να φθάσουν τα αποθέματα σε επίπεδα ΜΒΑ. Φέτος, η λεγόμενη «γνωμοδότηση ΜΒΑ» θα μπορούσε να εκδοθεί για 22 από τα αποθέματα της ΕΕ. Αυτή είναι μια σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των επιστημονικών δεδομένων.

Η παρούσα πρόταση θα συζητηθεί από τους υπουργούς των κρατών μελών στο Συμβούλιο Αλιείας του Δεκεμβρίου και θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Στοιχεία της πρότασης

Για ορισμένα αποθέματα της ΕΕ τα οποία βρίσκονται σε επίπεδο ΜΒΑ, όπως η ρέγγα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, ο μερλούκιος του Βορρά ή η ζαγκέτα στα ύδατα της Ιβηρικής, ή η χωματίδα στην Κελτική Θάλασσα, τα TAC μπορούν να αυξηθούν.

Παράλληλα, για ορισμένα αποθέματα σε χαμηλά επίπεδα, η εικόνα δυστυχώς δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά από το τελευταίο έτος. Τα αποθέματα γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στο Kattegat εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, και το γεγονός ότι δεν διαθέτουμε πολλά στοιχεία εμποδίζει τη διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων. Η γλώσσα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η γνωμοδότηση για τον μπακαλιάρο στην Κελτική Θάλασσα προτείνει μια σημαντική περικοπή TAC, έτσι ώστε να μπορέσει το απόθεμα αυτό να φθάσει το επίπεδο ΜΒΑ. Ο γάδος και το νταούκι Ατλαντικού στα δυτικά της Σκωτίας, για τα οποία ισχύουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά απορρίψεων, κινδυνεύουν με κατάρρευση.

Όσον αφορά τα αποθέματα για τα οποία δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία για τη σωστή εκτίμηση του μεγέθους τους, η πρόταση της Επιτροπής αντανακλά τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), δηλαδή να προσαρμοστούν τα TAC προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κατά 20 % το πολύ. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου του περασμένου έτους σχετικά με προληπτικές μειώσεις, προτείνονται TAC στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2013 για 21 από τα εν λόγω αποθέματα.

Για έναν μικρό αριθμό αποθεμάτων ΕΕ, οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις είτε παραλήφθηκαν μόλις πρόσφατα είτε θα δημοσιευθούν αργότερα εντός του μηνός. Για τα αποθέματα αυτά, η γνωμοδότηση θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω προτού προταθούν τα αντίστοιχα TAC, αργότερα εντός του φθινοπώρου.

Για τα ιχθυαποθέματα που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες (Νορβηγία, Νήσοι Φερόε, Γροιλανδία, Ισλανδία, Ρωσία), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, διαπραγματεύεται, προς το τέλος κάθε έτους, με τις χώρες αυτές τις ποσότητες αλιευμάτων για το επόμενο έτος, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Για τα αποθέματα σε διεθνή ύδατα και για τα άκρως μεταναστευτικά είδη, όπως ο τόνος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπώντας την ΕΕ, διαπραγματεύεται τις αλιευτικές δυνατότητες, στο πλαίσιο περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ). Αυτές πρέπει, στη συνέχεια, να μεταφερθούν στο δίκαιο της ΕΕ.