Ποιες αλλαγές στον Ε.Λ.Γ.Α. φέρνει το νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γαίες

Ποιες αλλαγές στον Ε.Λ.Γ.Α. φέρνει το νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γαίες

Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η ψήφιση του σχεδίου νόμου  για τις «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» το οποίο οδεύει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να καταστεί νόμος του κράτους.

Με το άρθρο 13 του ψηφισθέντος Νομοσχεδίου εισάγονται  βελτιωτικές τροποποιήσεις που αφορούν στον ΕΛ.Γ.Α

 Συγκεκριμένα:

  • Για την καλλιέργεια της ελιάς ορίζεται η ασφαλιστική εισφορά σε ποσοστό 1,5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας, εξαιτίας της μεγάλης και σταθερής συνεισφοράς της καλλιέργειας στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές (30 εκατ. € επί των εσόδων κατ’ έτος), σε σχέση με τις καταβληθείσες για την καλλιέργεια αυτή αποζημιώσεις.
  • Η αλιευτική παραγωγή προστίθεται στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη.
  • Για τον υπολογισμό της ασφαλιζόμενης αξίας λαμβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων,  η μέση παραγωγή ανά νομό και ανά στρέμμα ή δένδρο των δηλούμενων καλλιεργειών.
  • Επεκτείνεται η ενεργητική προστασία της αγροτικής δραστηριότητας τόσο σε κινδύνους που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ (παθήσεις και ασθένειες) όσο και σε κινδύνους που δεν αναφέρονται ρητά στο νόμο 3877/2010, μέσω επιχορηγούμενων δράσεων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο  του νομοσχεδίου εδώ.