Αλλαγές στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2017

Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα 2 Μαρτίου 2017, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου ανακοινώθηκαν οι αλλαγές που σκοπεύει να εφαρμόσει άμεσα το υπουργείο σχετικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και συγκεκριμένα:

  • Εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη online υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ από τους ίδιους τους δικαιούχους.
  • Επεκτείνεται η χρήση της online εφαρμογής σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων συμπεριλαμβανομένων και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα της δωρεάν υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Οι αιτήσεις των παραγωγών που δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος θα υποβάλλονται ΔΩΡΕΑΝ, με διαδικασία που θα ορίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Καταργούνται οι πιστοποιημένοι φορείς Β’ βαθμού. Όλοι πλέον οι φορείς έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και μετονομάζονται σε «Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων» .
  • Συστήνεται και λειτουργεί εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου των Φορέων καθώς και της αξιολόγησης του έργου τους.
  • Το κόστος για την υποβολή της κάθε Αίτησης θα αναγράφεται στην Αίτηση, (ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του παραγωγού).

Να σημειωθεί ότι η περίοδος υποβολής των εφετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ ξεκινάει από τις 15 Μαρτίου και λήγει στις 15 Μαΐου και από εκεί και μετά μέχρι 9 Ιουλίου με ποινή 1% την ημέρα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώσει τους αναγνώστες της για όλες τις αλλαγές που τελικά θα εφαρμοστούν.