Αλλαγές στην ρωσική αγορά οίνου με αντίκτυπο στις εισαγωγές φέρνει νέος νόμος

Αλλαγές στην ρωσική αγορά οίνου με αντίκτυπο στις εισαγωγές φέρνει νέος νόμος

Αύξηση της τιμής του ρωσικού οίνου και αλλαγές στις εισαγωγές ξένων οίνων στη ρωσική αγορά προκαλεί η ψήφιση νέου νόμου στη Ρωσία.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών, ο λόγος της βιαστικής ψήφισης του νόμου ήταν η εφαρμογή από 01.01.2020 νέων φορολογικών κανόνων που αφορούν την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το κρασί και τα λοιπά οινικά προϊόντα και στο νέο φόρο παραγωγού για τα σταφύλια ως α ́ ύλη.

Σημειώνεται ότι από 01.01.2020 ο ΕΦΚ / λίτρο μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων εξισώνεται, δηλαδή αυξάνεται για τους εγχωρίως παραγόμενους περισσότερο απ ́ ότι για τους εισαγόμενους. Η αύξηση αυτή του ΕΦΚ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση τιμής κατά 15% – 20% στο τελικό προϊόν και θα επηρεάσει περισσότερο αρνητικά τις πωλήσεις οίνων χαμηλής ποιότητας.

Με βάση το νέο νόμο για το ρωσικό αμπελο-οινικό κλάδο που ψηφίστηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2019 και αναμένεται η υπογραφή του από τον Πρόεδρο της Ρωσίας, μεταξύ άλλων εισάγεται  ο όρος “Ρωσικός Οίνος” (αποτελούμενος από 100% ρωσικά σταφύλια) καθώς και η υποχρέωση της αναγραφής “Ρωσικοί Οίνοι” στα σημεία πώλησης. Επίσης, εισάγεται ο όρος “μη Οίνος” για οινικά προϊόντα που αποτελούνται από μίξη οίνου και προσθετικών ουσιών.

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείο Εξωτερικών ο νέος νόμος  περιέχει προβληματικές διατάξεις, οι οποίες θα αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με την ενημέρωση, εντός του επόμενου εξαμήνου, όπως:

  • Η απαγόρευση παραγωγής ρωσικού οίνου με χρήση / ανάμιξη εισαγόμενου χύμα οίνου, όταν στη Ρωσία, σήμερα, μόνο το 30% των εγχωρίως παραγόμενων οίνων προέρχεται από ρωσική πρώτη ύλη.
  • Εκτιμάται ότι η εν λόγω απαγόρευση θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του ρωσικού τελικού προϊόντος και αναμένεται να αυξηθούν οι εισαγωγές οίνων χαμηλής τιμής. Ιδιαίτερα αρνητικά θα επηρεαστεί η παραγωγή ρωσικού αφρώδους οίνου, ο οποίος εξαρτάται σε ποσοστό άνω του 50% από εισαγόμενη α ́ ύλη.