Αλλαγές στις υποχρεωτικές πληροφορίες στις συσκευασίες τροφίμων προτείνει η Επιτροπή

Αλλαγές στις υποχρεωτικές πληροφορίες στις συσκευασίες τροφίμων προτείνει η Επιτροπή

Υποχρεωτική διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας τροφίμων αλλά και επέκταση των υποχρεωτικών ενδείξεων καταγωγής ή προέλευσης σε ορισμένα προϊόντα, θα προτείνει μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει τις υγιεινές και βιώσιμες διατροφικές επιλογές των καταναλωτών.

Τα παραπάνω ανήκουν στην στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» για τη δημιουργία ενός υγιούς και πλήρως βιώσιμου συστήματος τροφίμων που θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια στην Ε.Ε.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή για το ποια είδη τροφίμων θα παράγονται αλλά και με ποιον τρόπο εφόσον έχουν  σαφείς πληροφορίες για να μπορούν να κάνουν συνειδητά τις επιλογές τους.

Η Επιτροπή, για να ενθαρρύνει τη βιομηχανία τροφίμων να προσφέρει υγιεινά και βιώσιμα προϊόντα διατροφής, θα προτείνει την υποχρεωτική διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας και θα δρομολογήσει πρωτοβουλίες για την τόνωση της αλλαγής της σύστασης των προϊόντων, μεταξύ άλλων με τον καθορισμό θρεπτικών χαρακτηριστικών για τον περιορισμό της προώθησης (μέσω των διατροφικών ισχυρισμών ή των ισχυρισμών για την υγεία) τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα εναρμόνισης των εθελοντικών πράσινων ισχυρισμών και θα αναπτύξει ένα βιώσιμο πλαίσιο για την επισήμανση των τροφίμων με την ενσωμάτωση των διατροφικών, κλιματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών.