Αλλαγές στο καθεστώς εγκατάστασης φωτοβολταΐκών σταθμών – Ενίσχυση της αυτοπαραγωγής

Αλλαγές στο καθεστώς εγκατάστασης φωτοβολταΐκών σταθμών – Ενίσχυση της αυτοπαραγωγής

Αλλαγές στο καθεστώς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) προβλέπει Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο ΦΕΚ (Β 1547/08-05-2017).

Με το σύστημα του net metering ο αυτοπαραγωγός διαθέτει στο σύστημα την περίσσεια ενέργειας που προκύπτει αφού καλύψει τις δικές του ανάγκες ή, σε περίπτωση που η αυτοπαραγωγή δεν επαρκεί, απορροφά από το σύστημα την ενέργεια που λείπει. Με τη νέα απόφαση καθιερώνεται και ο εικονικός συμψηφισμός που επιτρέπει την εφαρμογή του net metering και για εγκαταστάσεις παραγωγής – κατανάλωσης που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο και δεν συνδέονται ηλεκτρικά – θα πρέπει όμως να βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

Η εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού αφορά αυτοπαραγωγούς που είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους, δημοσίου ενδιαφέροντος, σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας. Ακόμη αφορά εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (Α’ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων. Οι Συμβάσεις συμψηφισμού μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών θα έχουν διάρκεια 25 έτη.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της αυτοπαραγωγής, ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών-αυτοπαραγωγών. Σε δεύτερο χρόνο ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός θα επεκταθεί καλύπτοντας και άλλες τεχνολογίες, πέρα από τα φωτοβολταϊκά.