Αλλάζουν οι κανόνες στο ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Αλλάζουν οι κανόνες στο ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

LIVE

Η ΕΕ ισχυρίζεται ότι έχει έναν από τους αυστηρότερους κανονισμούς στον κόσμο στο ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και η καλλιέργειά τους επιτρέπεται έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους.

Έπειτα από 3 χρόνια το Συμβούλιο συμφώνησε στην πρόταση, να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ελευθερία στην απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Η ολομέλεια συζητά και αποφασίζει για την πρόταση σήμερα Τρίτη, 13 Ιανουαρίου.

Επιτρέπεται η καλλιέργεια ΓΤΟ στην ΕΕ;

Ναι, αλλά μόνο αν έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, έπειτα από αξιολόγηση που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Μετά την έγκρισή από την EFSA, τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια του ΓΤΟ κάνοντας χρήση της “ρήτρας διασφάλισης”.

Καλλιεργούνται σήμερα στην ΕΕ ΓΤΟ; Υπάρχουν χώρες που απαγόρευσαν την καλλιέργεια των συγκεκριμένων ΓΤΟ;

Προς το παρόν καλλιεργείτε μόνο ένα ΓΤΟ, το ανθεκτικό στα έντομα αραβόσιτο ΜΟΝ 810 της Μονσάτο. Ωστόσο, μερικές χώρες όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Πολωνία, υιοθέτησαν ρήτρες διασφάλισης και απαγόρευσαν την καλλιέργειά του στην επικράτεια τους.

Γιατί η ΕΕ θέλει να αλλάξει το ισχύον σύστημα έγκρισης ΓΤΟ;

Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία στην απαγόρευση ή τον περιορισμό ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Η ολομέλεια του ΕΚ, σε απάντηση στα κράτη μέλη, ψηφίζει την Τρίτη σύσταση για την τροποποίηση της οδηγίας που δίνει στα κράτη μέλη την ελευθερία να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την ανάπτυξη των ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Πέρα από τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον που θα περιλαμβάνονται στις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ).

Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να απαγορεύουν τις καλλιέργειες ΓΤΟ για λόγους όπως οι κανονισμοί πολεοδομίας και χωροταξίας της χώρας, οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, η αποφυγή ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα και οι στόχοι της εθνικής αγροτικής πολιτικής.

Πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες;

Η ολομέλεια του επικυρώνει τη συμφωνία με το Συμβούλιο, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Δείτε ζωντανά τη συζήτηση και τη ψηφοφορία εδώ.