Η αλματώδης αύξηση των εισαγωγών μελιού παγκοσμίως – Τα ποσοστά εισαγωγών ανά χώρα

Η αλματώδης αύξηση των εισαγωγών μελιού παγκοσμίως – Τα ποσοστά εισαγωγών ανά χώρα

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Το μέλι παρουσιάζει παγκοσμίως αξιοσημείωτη δυναμική με την συνολική αξία εισαγωγών του το 2014, να έχει πενταπλασιαστεί  στα 2,19 δις $, από 400 εκ. $ το 1995.

Μετά το 2002 σημειώθηκε αλματώδης αύξηση της αξίας εισαγωγών μελιού παγκοσμίως της τάξεως του 54% ετησίως με την αξία εισαγωγών το 2003 να διπλασιάζεται από 453 εκ $ το 2001 στα 965 εκ. $ το 2003 και σχεδόν να τριπλασιάζεται το 2009 στα 1,240 δις. $

Μετά το 2009, η παγκόσμια αξία εισαγωγών μελιού καταγράφει ετήσιους ρυθμούς αύξησης της τάξεως του 14,5%, δηλαδή η αξία των εισαγωγών μελιού παγκοσμίως, αυξάνεται κατά 200 εκ.$ ετησίως. Η συνολική αξία εισαγωγών μελιού παγκοσμίως, ανήλθε στα 2,19 δις  $ το 2014.

Μέσα σε μία 10ετία η συνολική αξία εισαγωγών του μελιού σχεδόν τριπλασιάστηκε, ενώ μετά το 2005 η συνολική αξία διεθνών συναλλαγών του, καταγράφει συνεχή αύξηση και μάλιστα  με ρυθμούς πάνω από 10%.

Μειώνεται το μερίδιο της Ευρώπης – Σταθερή αύξηση των εισαγωγών στη Β. Αμερική

Η Ευρώπη αποτελεί τον σημαντικότερο σε αξία, γεωγραφικό προορισμό εισαγόμενου μελιού με μερίδιο πάνω από 50% επί της συνολικής αξίας εισαγόμενου μελιού παγκοσμίως. Η συνολική αξία εισαγόμενου μελιού στη Ευρώπη το 2014, ανήλθε στα 1,120 δις δολ. ΗΠΑ από 527 εκ. $ το 2007.

Ωστόσο, το μερίδιο της Ευρώπης, βαίνει συνεχώς μειούμενο από σχεδόν 62%  μετά το 2008, σε  51% το 2014. Το ποσοστο αυτό, συνιστά την μικρότερη τιμή του μεριδίου της Ευρώπης επί της παγκόσμιας αξίας εισαγωγών μελιού μετά το 1995.

Το μερίδιο της Βορείου Αμερικής, της δεύτερης αγοράς μελιού παγκοσμίως, αντιθέτως προς εκείνο της Ευρώπης, αυξάνεται σταθερά μετά το 2009 από 18,51% το 2009,  σε 25,62% το 2014.

Η αγορα της Β. Αμερικης μαζί με εκείνη της Ευρώπης, έλκουν περίπου τα 4/5 της παγκόσμιας παραγωγής «μελιού για εξαγωγή», από το 2003 μέχρι σήμερα, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η κατανάλωση μελιού ταυτίζεται, τουλάχιστον όσον αφορά στην εικόνα του προϊόντος αυτού,  με τον δυτικό τρόπο διατροφής και καταναλωτικών συνηθειών. Ο ρυθμός αύξησης εσαγωγών μελιού στην Β.Αμερική ειναι ανάλογος εκείνου της συνολικής αξίας εισαγωγών  παγκοσμίως γεγονός που σημαίνει ότι η αγορά μελιου της Β. Αμερικης είναι δυναμική και σταθερή.

Ασία: Μια ελκυστική αγορά με δύσκολη «είσοδο»

Το μερίδιο της Ασίας, της τρίτης σε μέγεθος αξίας αγοράς μελιού παγκοσμίως, καταγράφει αξιοσημείωτη σταθερότητα την τελευταία δεκαετία, από 17,19% το 2004.

Η συνολική αξία εισαγωγών μελιού στην Ασία, καταγράφει συνεχή αύξηση μετα το 2005 με  σταθερό ρυθμό της τάξεως του 11% . Η αξιοσημείωτη σταθερότητα της αγοράς εισαγόμενου μελιού στην Ασία με μερίδιο της τάξεως του 20% περίπου επί της παγκόσμιας αξίας εισαγωγών μελιού, καθιστά μεν την Ασία μία αγορά ελκυστική αλλά ταυτόγχρονα και πολύ δύσκολη στην «είσοδο» αφού η σταθερότητα των μεριδίων δηλώνει παγιωμένα δίκτυα διανομής και σταθερούς προμηθευτές καθώς επίσης και δεδομένη την τιμή.

Τέλος, στην Αφρική, η αγορά εισαγόμενου μελιού παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυναμική, παρά το μικρό της μέγεθος. Η αξια εισαγωγών μελιού στην Αφρική πενταπλασιάστηκε από  5,7 εκ. $το 2005, σε 27,5 εκ. $ το 2014. Η αγορά αυτή παρουσιάζει αξιοσημείωτη δυναμική, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό μέλι, αφού το 40% περίπου των εισαγωγών αφορά χώρες της Β. Αφρικής, δηλαδή χώρες με γεωγραφική εγγύτητα στην Ελλάδα και επομένως χαμηλό μεταφορικό κόστος.

Ποσοστά εισαγωγών ανά χώρα

Η πρώτη χώρα σε αξία εισαγωγών μελιού, είναι οι ΗΠΑ, η οποία το 2014 εισήγαγε το 24% επί της συνολικής αξίας εισαγόμενου μελιού παγκοσμίως και ακολουθούν:

 • η Γερμανία με 14%
 • η Γαλλία με 7%
 • το Ηνωμένο Βασίλειο με 6%
 • η Ιαπωνία με μερίδιο 5%
 • η Ιταλία με 4%
 • το Βέλγιο με 3%
 • η Σ. Αραβία με 3%
 • η Κίνα με 3%
 • η Ισπανία με 3%
 • η Ολλανδία με 3%
 • η Πολωνία με 2%
 • η Αυστραλία με 2%
 • το Χονγκ-Κονγκ με 2%
 • η Αυστρία με 1%
 • η Ελβετία με 1%
 • ο Καναδάς με 1% κλπ