Επίσης, στο 85% ανέρχεται η κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης αγροτικών προϊόντων από την εγχώρια παραγωγή, κατά τη φθινοπωρινή περίοδο...

Αλβανία: Αύξηση της αγροτικής παραγωγής κατά 4-5 φορές!

Σύμφωνα με το KASH (Albanian Agribusiness Council), η τοπική φυτική και ζωική παραγωγή αυξήθηκε 4-5 φορές, σε σχέση με την ίδια περίοδο τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των επιδοτήσεων για την επέκταση των καλλιεργούμενων εδαφών και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Επίσης, στο 85% ανέρχεται η κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης αγροτικών προϊόντων από την εγχώρια παραγωγή, κατά τη φθινοπωρινή περίοδο. Εκτιμάται ότι και κατά την χειμερινή περίοδο η αγορά δεν θα εξαρτάται πλήρως από τις εισαγωγές, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των μέτρων που έχουν λάβει οι παραγωγοί για προσφορά προϊόντων όλες τις εποχές.