Αλβανία: Επιδότηση τεχνικών προηγμένης τεχνολογίας για αύξηση της γεωργικής παραγωγής

Αλβανία: Επιδότηση τεχνικών προηγμένης τεχνολογίας για αύξηση της γεωργικής παραγωγής

Το Υπουργείο Γεωργίας της Αλβανίας σχεδιάζει την επιδότηση, εντός του 2016, περίπου 12.000 αγροτών για την χρήση τεχνικών προηγμένης τεχνολογίας, που προωθούν την αύξηση της παραγωγής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η στήριξη των αγροτών το 2016, θα απευθύνεται σε επενδύσεις στον τομέα της άρδευσης και της αποστράγγισης, των προτύπων ασφάλειας τροφίμων και της αλιείας. Το 2015, από το εθνικό πρόγραμμα στήριξης των αγροτών επωφελήθηκαν 10.800 αγρότες.

Φέτος, εκτός των επιδοτήσεων, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την EBRD, θα υλοποιήσει ένα ταμείο 75 εκατ. € για την παροχή εγγυήσεων σε τράπεζες για την έκδοση δανείων σε αγρότες, το Albania Agribusiness Support Facility. Αναμένεται ότι το εν λόγω ταμείο θα οδηγήσει σε χορήγηση δανείων 300 εκατ. €, καθώς θα διευκολύνει την πρόσβαση των τοπικών αγροτικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, μέσω των εμπορικών τραπεζών και μικρο-χρηματοδοτικών οργανισμών.

Αύξηση των αλβανικών εξαγωγών

Κατά το 2015, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων κυριάρχησαν στις αλβανικές εξαγωγές, με 76 εκατ. €, από 59 εκατ. € το 2014. Τα λαχανικά αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε αξία. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές λαχανικών ανήλθαν σε περίπου 28,9 εκατ. €, διπλασιάζοντας σχεδόν την αξία τους σε σχέση με το 2014.

Αύξηση παρατηρήθηκε, ακόμη, στις ποσότητες που εξήχθαν, οι οποίες ανήλθαν σε 52.400 τόνους αγροτικών προϊόντων, με τα λαχανικά να ανέρχονται σε 83.000 τόνους. Σημαντικό τμήμα των λαχανικών κάλυψαν οι τομάτες και τα κρεμμύδια.