Άμεσες Ενισχύσεις: Αύξηση της προκαταβολής για 10 κράτη-μέλη αποφάσισε η Ε.Ε.

Άμεσες Ενισχύσεις: Αύξηση της προκαταβολής για 10 κράτη-μέλη αποφάσισε η Ε.Ε.

Τη δυνατότητα να αυξήσουν το ποσοστό της προκαταβολής των άμεσων ενισχύσεων έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 10 κράτη μέλη,  προκειμένου να βοηθήσουν τους αγρότες από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που συνέβησαν το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Οι  καιρικές συνθήκες –  ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, καθώς και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες την άνοιξη σε συνδυασμό με έντονες βροχοπτώσεις σε άλλα μέρη – έχουν επηρεάσει τις γεωργικές δραστηριότητες σε πολλές χώρες και είχαν σημαντικό αντίκτυπο γεωργικών εσόδων.

Οι δέκα χώρες, (Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Φινλανδία), είχαν ζητήσει από την Επιτροπή ευελιξία όσον αφορά τις πληρωμές λόγω του αντίκτυπου των κακών καιρικών συνθηκών και μετά την επαλήθευση των όρων, η Επιτροπή συμφώνησε με το αίτημα.Εντύπωση προκαλεί η απουσία της Ελλάδας.

Η συμφωνία καλύπτει τις άμεσες πληρωμές και ορισμένες πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης για τους γεωργούς, οι οποίες κατανέμονται συνήθως από τα κράτη μέλη από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να καταβάλλουν προκαταβολές για τις πληρωμές αυτές από τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, μέχρι το 50% του συνολικού ποσού για τις άμεσες ενισχύσεις και το 75% για τις πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης. Η απόφαση της Επιτροπής επιτρέπει πλέον στα κράτη μέλη που πλήττονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες να αυξήσουν το ανώτατο ποσό της προκαταβολής σε 70% για τις άμεσες πληρωμές και 85% για τις πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης.