Άμεση δήλωση των στοιχείων ζωικού κεφαλαίου από τους κτηνοτρόφους

Άμεση δήλωση των στοιχείων ζωικού κεφαλαίου από τους κτηνοτρόφους

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατανομής εκτάσεων για βοσκοτόπους, για σκοπούς  Κοινοτικών Ενισχύσεων, ζητά από τους κτηνοτρόφους να υποβάλλουν άμεσα τις αιτήσεις μέσω της εφαρμογής ΕΑΕ 2015  – ή αίτηση ΟΣΔΕ μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβοήθησης αγροτών –  μέχρι και την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Στην αίτηση περιλαμβάνεται:

1. Δήλωση ζωικού κεφαλαίου και ακριβή θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης.

2. Δήλωση σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου πρόκειται να μετακινηθεί καθώς και του ζωικού κεφαλαίου που θα μετακινηθεί.

3. Κατάθεση και σκανάρισμα των παρακάτω δικαιολογητικών για βοσκότοπους που νέμεται την χρήση «ιδιωτικούς», συμπεριλαμβανομένων και των ενοικιαζόμενων από ιδιώτες ή ΝΠΙΔ, και ψηφιοποίηση τους στην ΕΑΕ 2015:

  • Βεβαίωση από τις Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες, Περιφέρειες/Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.) για την χρήση της έκτασης
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ 87, θεωρημένο από την Δημόσια Υπηρεσία διαχείρισης της έκτασης κατόπιν χαρακτηρισμού της χρήσης αυτής (δεν απαιτείται σκανάρισμα).