Αμπελώνες: Λιγότερα χρήματα  στους κατόχους νέων Αδειών Φύτευσης

Αμπελώνες: Λιγότερα χρήματα στους κατόχους νέων Αδειών Φύτευσης

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ μια δυσμενής ρύθμιση προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το νέο καθεστώς των Αδειών φύτευσης που θα ισχύσει στην ΕΕ, συνεπώς και στη χώρα μας από 1/1/2016.

Παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις τελικά η Commission σκοπεύει να εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την δυνατότητα των κατόχων νέων Αδειών Φύτευσης, να εντάξουν τη φύτευση των αμπελώνων τους στο καθεστώς Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, ώστε να επιδοτηθούν με το κόστος της νέας φύτευσης.

Σύμφωνα με τις απόψεις του υπευθύνου στελέχους της DG Agri κ. Nuno – Miguel Vicente, οι αμπελουργοί που θα λάβουν Άδειες Φύτευσης θα μπορούν να ευεργετηθούν μόνο με το κονδύλι της «Βελτίωσης Τεχνικών Διαχείρισης αμπελώνα», με τα ποσά από 241 € έως 390 € ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν.

Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται από την ΚΕΟΣΟΕ άκρως δυσμενής, λαμβανομένων υπ΄όψιν των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας αφού:

  • Η προπαρασκευή και η φύτευση του αμπελοτεμαχίου θα γίνεται με δαπάνες του παραγωγού
  • Με δεδομένη την οικονομική αδυναμία των περισσότερων αμπελουργών οι άδειες φύτευσης θα αποκτηθούν από τους οικονομικά ισχυρούς με αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμα να αλλοιωθεί το profil της ελληνικής αμπελουργίας κι οι παραδοσιακοί καλλιεργητές να αποκτήσουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα.
  • Η ζήτηση για νέες άδειες φύτευσης (που θα ισχύσουν έως το 2030) θα είναι πεπερασμένη εφόσον θα ικανοποιηθούν οι έχοντες διαθέσιμους πόρους για φύτευση, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μην μπορεί να αξιοποιήσει ισότιμα το καθεστώς σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.