Η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Αλεξανδρούπολης του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε...

Ειδικότητες αμπελουργίας-οινοτεχνίας

Η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Αλεξανδρούπολης του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε τις νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στη σχολή με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Μεταξύ άλλων θα λειτουργήσουν και τα παρακάτω τμήματα:

  • Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας
  • Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας

Η φοίτηση είναι διετής. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για την λειτουργία τμήματος καθορίζεται σε δέκα (10).

Δυνατότητα εγγραφής έχουν:

  • Μαθητές ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
  • Οι προαγόμενοι στην Β’ τάξη ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.
  • Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού-Ενιαίου Λυκείου.
  • Οι κάτοχοι πτυχίου Α’ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ και ΤΕΣ.
  • Μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

Εγγραφές από 18 έως 28 Ιουνίου 2013 κατ΄ εξαίρεση 2-10 Σεπτεμβρίου μέχρι την έναρξη μαθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:2551031720

(Για πληροφορίες τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο κάθε Πέμπτη 8.30-13.00)