Αμπελουργικές Εκμετ.: Παρά τη σημαντική πρόοδο, λίγες οι δηλώσεις συγκομιδής

Αμπελουργικές Εκμετ.: Παρά τη σημαντική πρόοδο, λίγες οι δηλώσεις συγκομιδής

Σημαντική πρόοδο κατέγραψε φέτος η καταχώριση των ηλεκτρονικών Δηλώσεων Συγκομιδής από τους αμπελουργούς σε σχέση με το 2013, έτος κατά το οποίο η καταχώρηση ηλεκτρονικών Δηλώσεων Συγκομιδής ήταν προαιρετική.

Σε σύνολο 140.000 περίπου αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταχώρισαν ηλεκτρονικά την παραγωγή του 2014, 21.186 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις ενώ άγνωστος είναι ακόμη ο αριθμός των χειρόγραφων Δηλώσεων Συγκομιδής, που το τμήμα Αμπέλου του ΥπΑΑΤ «αδειοδότησε» τους αμπελουργούς να υποβάλλουν για ένα μήνα.

Οι 21.186 ηλεκτρονικές Δηλώσεις Συγκομιδής αντιστοιχούν σε περίπου 230.000 στρέμματα, να σημειωθεί όμως ότι 40.000 περίπου αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις «κατέχουν» μέχρι ένα στρέμμα και ως εκ τούτου δεν είναι υπόχρεες στην υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής.

Αντίστοιχα το 2013 υπεβλήθησαν συνολικά 16.961 (από τις οποίες 6.149 ηλεκτρονικές) χειρόγραφες και ηλεκτρονικές Δηλώσεις Συγκομιδής που αντιστοιχούσαν σε 178.930 στρέμματα.

Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα που εξάγει η ΚΕΟΣΟΕ, είναι γεγονός ότι στο σύνολο της επιφάνειας του ελληνικού αμπελώνα που ανέρχεται σε 660.000 στρέμματα, σε απόλυτους αριθμούς η καταχώριση των Δηλώσεων Συγκομιδής υπολείπεται αρκετά από τη δήλωση των συνολικών επιφανειών, διαπίστωση που φανερώνει αμέλεια ή έλλειψη ενημέρωσης. Για πολλούς αμπελουργούς αυτό θα σημάνει την «απώλεια» του δικαιώματος να αναδιαρθρώσουν τα αμπέλια τους και να λάβουν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό αφού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής για δυο έτη.

Με γνώμονα επίσης ότι το ΥπΑΑΤ σκοπεύει να υιοθετήσει το «κριτήριο της συμπεριφοράς» του αμπελουργού κατά την διανομή των αδειών φύτευσης από 1/1/2016, κριτήριο στο οποίο η υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής θα αποτελεί βασική παράμετρο, η υποχρέωση αυτή των αμπελουργών αποτελεί προϋπόθεση και ταυτόχρονα μονόδρομο.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται (μετά το πέρας της καταχώρισης από τις ΔΑΟΚ των χειρόγραφων Δηλώσεων Συγκομιδής) η ανάλυση των στοιχείων που θα προκύψουν από την επεξεργασία των Δηλώσεων, βάσει της οποίας θα περιγραφεί πλέον το ακριβές προφίλ των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων ως προς την ποιοτική (ποικιλίες) και εκτατική διάρθρωση του ελληνικού αμπελώνα, ανάλυση που θα επιτρέψει στο ΥπΑΑΤ και τους φορείς να λάβουν αποφάσεις στρατηγικής φύσης.

Πάντως μέχρι τώρα διαφαίνονται τα πρώτα συμπεράσματα (αν και είναι νωρίς ακόμη), αφού π.χ. μόνο το 5% του κρητικού αμπελώνα είναι άνω των 10 στρεμμάτων, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη οργάνωσης του πρωτογενούς τομέα σε Ομάδες Παραγωγών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΚΕΟΣΟΕ στις οποίες συμφωνούν πολλοί οινοποιοί, αλλά και το ΥπΑΑΤ, η υπό έγκριση υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών Δηλώσεων Παραγωγής και Εμπορίας από τους οινοποιούς και η διασταύρωσή τους με τις ηλεκτρονικές Δηλώσεις Συγκομιδής, θα περιστείλει καθοριστικά την εμφάνιση εισαγόμενων οίνων ως ελληνικών, καθώς και την εμπορία παράνομων σταφυλιών.

Όπως πάγια υποστηρίζει η ΚΕΟΣΟΕ η ψηφιακή απεικόνιση των υποχρεώσεων του τομέα που προβλέπονται από την Ενωσιακή Νομοθεσία, είναι η ασφαλής δικλείδα για την εγκατάσταση πρακτικών υγιούς ανταγωνισμού στον αμπελοοινικό τομέα της χώρας.